Behandelingen & onderzoeken

Onderzoek shunts: Bij Rendu-Osler-Weber

Bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber komen nogal eens afwijkingen voor van de bloedvaten in de longen. Zo kunnen er abnormale verbindingen ontstaan tussen slagaders en aders. Deze verbinding wordt een shunt genoemd. In deze folder kunt u lezen wat een shunt is en welke onderzoeken er nodig zijn om vast te stellen of sprake is van één of meer shunts.

Op deze pagina snel naar

Code
LON 34