Hart- en vaatonderzoek

Onderzoek naar betere nazorg boezemfibrilleren dankzij eHealth

Centrale vraag

Recente onderzoeken laten steeds duidelijker zien dat het voorkomen van boezemfibrilleren wordt onderschat en actieve screening en monitoring belangrijk zijn. 

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende en invaliderende hartritmestoornis. Het St. Antonius is een van de grootste en meest ervaren centra van Nederland in de invasieve behandeling van boezemfibrilleren. Hierbij worden isolerende littekens aangebracht in de
longaderen, waardoor elektrische prikkels het hart niet meer bereiken en het boezemfibrilleren niet meer kunnen opwekken. Dit wordt ook wel Pulmonaal vene isolatie(PVI) genoemd. 

De kans op het opnieuw optreden van een ritmestoornis na een PVI ligt tussen de 30 en 60%. Actieve screening en monitoring zijn daarom belangrijk. Voor de verdere behandeling is het
van belang vast te leggen wat er ten tijde van de klachten in het hartritme gebeurd, c.q. is er sprake van een ritmestoornis en welke? Dit zorgt voor een uitdaging, omdat de klachten vaak kortdurend optreden en spontaan verdwijnen. Patiënten ondergaan vaak herhaaldelijke onderzoeken en brengen vele bezoeken aan het ziekenhuis om het hartritme vast te leggen. Op het moment dat de registratie kan worden gemaakt zijn patiënten vaak al klachtenvrij, waardoor de hartritmestoornis niet kan worden vastgelegd.

Dit proces willen we verbeteren door electronic-Health(eHealth) en mobile-
Health(mHealth) te implementeren in de nazorg na PVI. De Kardia Mobile is een klein
apparaatje, wat samen met een app op de smarthphone patiënten in staat stelt zelf
hun hartritme te monitoren en registreren. Patiënten kunnen met behulp van de Kardia Mobile een opname maken. Hierbij kunnen tevens klachten worden gerapporteerd en worden de registraties geüpload naar een patiëntenportaal. De app geeft direct een beoordeling van de registratie.

Het portaal wordt gemonitord door een verpleegkundig specialist en arts, waarbij afwijkende registraties en registraties bij klachten worden beoordeeld en gecommuniceerd met de patiënt en behandelaar. Middels het implementeren van deze eHealth oplossing verplaatsen we het initiatief en de regie naar de patiënt, vinden registraties symptoomgedreven en on-demand plaats. Dit zorgt voor betere detectie van boezemfibrilleren. Daarnaast zorgt dit voor
minder zorgcontacten en effectievere diagnostiek. Voor de patiënt is het eveneens minder belastend en bevordert het zelfmanagement. 

Onderzoeksteam

Drs. Martijn Klaver

Jippe Balt

Dr. Jippe Balt

Ontvangen bijdrage van het Onderzoeksfonds:  € 24.166

Startdatum onderzoek:  December 2016
Looptijd: 3,5 jaar 

Ja, ik wil graag doneren!