Behandelingen & onderzoeken

Opsporen nachtelijke benauwdheid

Voor een onderzoek naar nachtelijke benauwdheid is een opname 's avonds noodzakelijk. Onderzocht wordt of dit komt door eten dat van de maag in de longen terechtkomt. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en welke voorbereidingen er nodig zijn.

Als voorbereiding op het onderzoek krijgt de patiënt een boterham met eiersalade te eten. Aan dit voedsel is een licht radioactieve stof toegevoegd. De volgende ochtend worden foto's van de longen gemaakt.

Op deze pagina snel naar

Code
NG 36