Behandelingen & onderzoeken

Overbruggende deeltijdbehandeling (psychiatrie)

Bij de Overbruggende Deeltijd ligt de nadruk op het opnieuw verkrijgen van dagstructuur, hervinden van evenwicht en voorkomen van (dreigende) crisis. Dit indien klinische opname niet (meer) noodzakelijk is. Er is altijd sprake van een overbrugging naar een vervolg behandeling. In deze folder leest u meer over Overbruggende deeltijdbehandeling.

Op deze pagina snel naar

Code
PSY 32