Behandelingen & onderzoeken

Overlijden tijdens de corona-epidemie: informatie over de zorg voor uw naaste

Het is een moeilijke tijd, waarin het coronavirus veel impact heeft op de zorg voor onze patiënten. Helaas geldt dit ook voor de zorg tijdens de stervensfase, de fase waarin uw dierbare zich bevindt.

Omdat het belangrijk is de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, gelden ook in deze fase enkele beschermingsmaatregelen. Omdat op dit moment nog niet bekend is of een overleden persoon het coronavirus kan overdragen, gelden dezelfde maatregelen als bij de zorg voor patiënten met corona die leven. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent helaas dat u niet alles kunt doen wat u zou wensen rondom het afscheid en overlijden van uw dierbare. Op deze pagina's leest u wat dit voor u betekent.

Op deze pagina snel naar

Aangepaste bezoekregeling

Intensive Care

Ligt uw dierbare op de Intensive Care dan mag u met 1 tot 2 personen (overleg dit vooraf met de IC-verpleegkundige) afscheid nemen. De IC-verpleegkundige neemt de beschermende maatregelen met u door.

Verpleegafdeling

Ligt uw dierbare op een verpleegafdeling, dan verloopt het waken als volgt:

  • U mag met maximaal 2 personen bij uw dierbare waken.
  • U mag continu waken.
  • Wilt u wisselen? Doe dit dan na shifts van 4 tot 6 uur. 
  • We vragen u buiten het ziekenhuis te wisselen.
  • Heeft uw dierbare corona? Dan krijgt u voordat u de kamer betreedt, beschermende kleding aan.
  • Tijdens het waken mag u de kamer niet verlaten; medewerkers van de Roomservice voorzien u van koffie en thee.
  • We vragen u zich te houden aan de geldende hygiënemaatregelen.
  • Wilt u komen waken, maar heeft u verkoudheidsklachten? Neem dan voordat u naar het ziekenhuis komt contact op met de verpleegkundige van de afdeling. Het kan zijn dat u het ziekenhuis met een mond-neusmasker moet betreden. Deze ontvangt u dan bij de ingang van het ziekenhuis. 

Meer informatie over de zorg aan palliatieve patiënten met corona en de manier waarop we u als naaste en/of familie daarbij kunnen ondersteunen vindt u op deze pagina.

Toon meer

Het afscheid

U heeft de gelegenheid afscheid te nemen van uw dierbare, bijvoorbeeld door enkele laatste woorden uit te spreken, berichten van familie/naasten voor te lezen en muziek af te spelen. Als u zelf niet aanwezig kunt zijn, zullen de verpleegkundigen waar mogelijk uw laatste woorden aan uw dierbare laten horen. Als u dit wilt, kunt u voor gebeden en rituelen een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis. U kunt hierover overleggen met de verpleegkundige van de afdeling. Uw eigen pastor of imam mag hier helaas niet bij zijn.

Toon meer

Na het overlijden

Nadat uw dierbare is overleden halen medewerkers van het Mortuarium uw dierbare op. Hier kunt u helaas niet bij aanwezig zijn. Nadat u contact heeft opgenomen met de uitvaartonderneming van uw keuze, zal deze contact opnemen met de medewerker van het Mortuarium. Verdere afspraken rondom de uitvaart maakt u samen met de uitvaartonderneming.

Islamitische rituele wassing

Het ziekenhuis kan helaas niet zorgen voor een islamitische rituele wassing. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen uitvaartonderneming. Voor advies kunt u eventueel terecht bij het Mortuarium.

Uw uitvaartonderneming verzorgt zelf de volledige rituele wassing van de overledene. Het lichaam wordt vervolgens in een gesloten kist geplaatst. Familieleden mogen hierbij helaas niet aanwezig zijn. Dit is om de ruimte steriel te houden en om de rituele wassers te beschermen.

Toon meer

Psychosociale ondersteuning

We realiseren ons dat bovenstaande grote impact heeft in deze moeilijke periode. Als u behoefte heeft aan psychosociale en/of geestelijke ondersteuning, kunt u contact opnemen met onze afdeling Geestelijke Verzorging via 088 320 70 00. U kunt ook mailen naar het Psychosociale Team van het St. Antonius Ziekenhuis: psychosociale-ondersteuning@antoniusziekenhuis.nl

We wensen u en uw naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Toon meer

Gerelateerde informatie

Code
INT 93-AD