Behandelingen & onderzoeken

Leverkanker (behandelmogelijkheden)

De behandeling van primaire leverkanker is afhankelijk van de situatie. Voor elke vorm van actieve behandeling is het noodzakelijk dat de lever goed functioneert.
Ook is het belangrijk dat de patiënt in goede conditie is. De keuze van behandeling hangt daarnaast af van hoe ver de kanker is uitgebreid.

Voordat besloten kan worden welke behandeling of behandelingen voor u het meest geschikt zijn wordt uw casus besproken in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht.

Op deze pagina snel naar

Meer over RAKU

Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) en Meander Medisch Centrum (Amersfoort) werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten met zeldzame tumoren in de buik de best mogelijke zorg te bieden en een betere genezingskans. Deze drie ziekenhuizen hebben hun kennis en ervaring over zeldzame buiktumoren gebundeld, zodat de beste behandelmogelijkheden beschikbaar zijn.

De ziekenhuizen delen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen de ziekenhuizen samen onderzoek naar nieuwe behandelingen.

De specialisten zijn allen speciaal bekwaamd in het behandelen van patiënten met uw aandoening en hebben zich georganiseerd in twee RAKU-teams: een team voor maag- en slokdarmkanker en een team voor alvleesklier-lever- en galwegkanker. Dit om u de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg aan te bieden.

Behandeling

Bij het behandelen van primaire leverkanker zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Er kan gekozen worden voor een plaatselijke behandelingen in de lever.
  • Er kan gekozen worden voor een operatieve behandeling.
  • Er kan gekozen worden voor een levertransplantatie.
  • Er kan gekozen worden voor een behandeling met geneesmiddelen.

Uw behandelaar bespreekt met u welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Toon meer over behandeling

Plaatselijke behandeling in de lever

Wanneer een tumor in de lever niet te groot is en een operatie niet goed mogelijk is kan besloten worden om de tumor plaatselijk te behandelen. Dit kan door de kankercellen te vernietigen door ze te verhitten. Deze behandeling wordt ook wel een radiofrequente ablatie genoemd. Lees meer over deze behandeling op onze webpagina RFA.

Toon meer over plaatselijke behandeling in de lever

Operatieve behandeling

Bij de operatie verwijdert de chirurg de tumor met een deel van het daaromheen liggende nietaangedane leverweefsel. Een belangrijke voorwaarde voor een operatie is dat er voldoende van de lever overblijft na het weghalen van de tumor. Het resterende deel van de lever moet namelijk nog alle functies kunnen uitvoeren. De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Er kan soms tot 70% van de lever worden weggehaald, maar in geval van een onderliggende leverziekte kan dit veel minder zijn of een operatie zelfs onmogelijk zijn. Lees meer informatie hierover op onze webpagina Leveroperatie.
 

Toon meer over operatieve behandeling

Levertransplantatie

In een klein deel van de gevallen is een curatieve behandeling mogelijk door de hele lever weg te nemen. Dat kan alleen als een donorlever beschikbaar is. Deze situatie doet zich voor als de resterende lever niet goed genoeg functioneert door de onderliggende chronische leverziekte. Ook kan de primaire leverkanker te uitgebreid zijn voor chirurgische verwijdering. Voor levertransplantatie is er een aanzienlijke wachttijd, ook in geval van primaire leverkanker. Vaak wordt daarom in de wachttijd een andere behandeling toegepast om tijd te winnen. Het RAKU team onderhoudt nauw contact met de levertransplantatie-centra voor deze patiënten.
 

Toon meer over levertransplantatie

Behandeling met medicijnen

Bij uitgezaaide of niet meer lokaal te behandelen leverkanker kan het zinvol zijn om behandeld te worden met medicijnen. Deze behandeling is erop gericht de klachten te verminderen (palliatief) of de levensverwachting te verlengen. Deze behandelingen worden gegeven door de internist-oncoloog.

Bij HCC (de meest voorkomende vorm van primaire leverkanker) kan behandeling met het geneesmiddel Sorafenib plaatsvinden. Sorafenib wordt in tabletvorm ingenomen. Ook is het mogelijk dat er behandeling met andere geneesmiddelen, al dan niet binnen wetenschappelijk onderzoek wordt gegeven.

Bij galwegkanker (cholangiocarcinoom) bestaat de behandeling uit chemotherapie die via een infuus wordt toegediend.

Een andere vorm van toedienen van medicijnen is door deze te geven via een dun slangetje via de lies naar de lever. Bij een behandeling via catheterisatie brengt de arts een catheter (dun slangetje) in via de lies. Hij voert de catheter op tot in de slagader die de tumor van bloed voorziet. Hierna spuit de arts via de catheter bolletjes met chemotherapie of met radioactiviteit in. De bolletjes lopen vast in de tumor en zorgen er vervolgens voor dat de tumorcellen afsterven. Het voordeel van deze behandeling is dat hoge concentraties chemotherapie of radioactiviteit in de tumor bereikt kunnen worden.

Toon meer over behandeling met medicijnen

Expertise en ervaring

Het MDL-centrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste behandelcentrum voor maag- darm- en leverziekten in Midden-Nederland. Wij behandelen alle veel voorkomende en een groot aantal zeldzame aandoeningen van de (slok)darm, maag, lever, alvleesklier en galwegen. Ons MDL-centrum staat voor een duidelijke diagnose door ervaren artsen, innovatieve behandelmethoden en mensgerichte, persoonlijke zorg. Het St. Antonius werkt voor de behandeling van leverkanker samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Gerelateerde informatie

Code
CHI 81-AD