Behandelingen & onderzoeken

Overzicht behandelingen leverkanker

De behandeling van primaire leverkanker is afhankelijk van de situatie. Voor elke vorm van actieve behandeling is het noodzakelijk dat de lever goed functioneert. Ook is het belangrijk dat de patiënt in goede conditie is. De keuze van behandeling hangt daarnaast af van hoe ver de kanker is uitgebreid.

Op deze pagina snel naar

Behandeling

Curatieve behandeling

Een curatieve behandeling is een behandeling die als doel heeft u te genezen. De drie mogelijke ingrepen die primaire leverkanker kunnen genezen zijn: 

Operatie

Bij de operatie verwijdert de chirurg de tumor met een deel van het daaromheen liggende niet-aangedane leverweefsel. Een belangrijke voorwaarde voor een operatie is dat er voldoende van de lever overblijft  na het weghalen van de tumor. Het resterende deel van de lever moet namelijk nog alle functies kunnen uitvoeren. De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Er kan soms tot 70% van de lever worden weggehaald, maar in geval van een onderliggende leverziekte kan dit veel minder zijn of een operatie zelfs onmogelijk zijn.

Levertransplantatie

In een klein deel van de gevallen is een curatieve behandeling mogelijk door de hele lever weg te nemen. Dat kan alleen als een donorlever beschikbaar is. Deze situatie doet zich voor als de resterende lever niet goed genoeg functioneert door de onderliggende chronische leverziekte. Ook kan de primaire leverkanker te uitgebreid zijn voor chirurgische verwijdering. Voor levertransplantatie is er een aanzienlijke wachttijd, ook in geval van primaire leverkanker. Vaak wordt daarom in de wachttijd een andere behandeling toegepast om tijd te winnen. Het RAKU team onderhoudt nauw contact met de levertransplantatie-centra voor deze patiënten.

Radiofrequente Ablatie, RFA

Sommige patiënten komen niet in aanmerking voor een operatie, maar nog wel voor RFA. Daarvoor mag de tumor niet te groot zijn. RFA is het vernietigen van kankercellen door ze te verhitten. De arts brengt met een staafje een naald in de tumor die vervolgens verhit wordt tot 60 tot 90 graden Celcius. Hierdoor sterven de tumorcellen af. De arts brengt de naald in met behulp van echografie of een CT-scan door de huid.

Palliatieve behandeling

Soms is genezing van leverkanker niet meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de behandeling dan stopt. We behandelen dan verder met een nieuw doel: zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit en zo weinig mogelijk nare verschijnselen. We noemen dat een palliatieve behandeling. Hieronder worden de 2 vormen van actieve palliatieve behandeling van primaire leverkanker besproken.

Behandeling via catheterisatie

Bij een behandeling via catheterisatie brengt de arts een catheter (dun slangetje) in via de lies. Hij voert de catheter op tot in de slagader die de tumor van bloed voorziet. Hierna spuit de arts via de catheter bolletjes met chemotherapie of met radioactiviteit in. De bolletjes lopen vast in de tumor en zorgen er vervolgens voor dat de tumorcellen afsterven. Het voordeel van deze behandeling is hoge concentraties chemotherapie of radioactiviteit in de tumor bereikt kunnen worden. Ook zijn de bijwerkingen in het algemeen beperkt.

Sorafenib tabletten

Met deze tabletten wordt geen genezing maar wel verlenging van de overleving nagestreefd.

Expertise en ervaring

Het MDL-centrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste behandelcentrum voor  maag- darm- en leverziekten in Midden-Nederland. Wij behandelen alle veel voorkomende en een groot aantal zeldzame aandoeningen van de (slok)darm, maag, lever, alvleesklier en galwegen. Ons MDL-centrum staat voor een duidelijke diagnose door ervaren artsen, innovatieve behandelmethoden en mensgerichte, persoonlijke zorg.

Het St. Antonius werkt voor de behandeling van leverkanker samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Gerelateerde informatie

Code
CHI 81-B