Patiënten en bezoekers

Patiëntenverenigingen

Voor veel ziekten en aandoeningen bestaan patiëntenverenigingen. Bij hen kunt u:

  • informatie inwinnen;
  • tips krijgen;
  • lotgenotencontacten vinden.

Op de website van de Patientenfederatie vindt u meer informatie over deze verenigingen.