Patiënten en bezoekers

Patiëntenverenigingen

Voor veel ziekten en aandoeningen bestaan patiëntenverenigingen. Bij hen kunt u:

  • informatie inwinnen;
  • tips krijgen;
  • lotgenotencontacten vinden.

De Helpdesk Patiënteninformatie kan u informeren over bestaande patiëntenverenigingen. U kunt ook kijken op www.kiesbeter.nl

U kunt onze Helpdesk bereiken via:

Telefoon: 088 320 84 50 (tijdens kantooruren)
E-mail: patienteninformatie@antoniusziekenhuis.nl