Plastische Chirurgie

Nieuwe behandeling voor duimbasisartrose

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een nieuwe behandeling voor duimbasisartrose ontwikkeld. Artrose aan de basis van de duim is de tweede meest voorkomende vorm van artrose aan de hand en komt vooral bij vrouwen na de overgang voor. Van deze vrouwen heeft 1 op de 9 daadwerkelijk klachten. Dit percentage stijgt met toenemende leeftijd. Deze mensen ervaren in veel gevallen een zeurende pijn aan de basis van de duim, waardoor zij alledaagse handelingen niet of met veel moeite kunnen doen. De nieuwe behandeling is inmiddels toegepast bij een vijftal patiënten en de resultaten zijn hoopgevend: minder pijn en een betere functie van de duim.

Duimbasisartrose is slijtage van het zadelvormige gewricht tussen het middenhandsbeentje van de duim en een van de handwortelbeentjes. Anne Spaans, arts-onderzoeker bij het St. Antonius: "Omdat bestaande behandelingen niet altijd voldoende helpen, hebben wij als artsen van Plastische Chirurgie van het St. Antonius een nieuwe operatietechniek ontwikkeld: gewrichtsdistractie voor het duimbasisgewricht. Hierbij wordt een extern frame (distractor) over het aangedane duimbasisgewricht geplaatst en wordt het gewricht tijdelijk iets uit elkaar getrokken. Belangrijk voordeel van deze techniek is dat het eigen gewricht behouden kan blijven.''

Goede resultaten

De artsen hebben de nieuwe techniek inmiddels uitgevoerd bij vijf patiënten met klachten van duimbasisartrose. Deze patiënten hebben na een jaar minder pijn en een betere functie van de duim. "Het aangeleerde "beperkt" belasten en bewust gebruiken van mijn hand vervaagt steeds meer; over het algemeen kan ik zeggen dat ik geen dagelijkse pijn meer ervaar in mijn hand", aldus een patiënte. Onderzoek bij patiënten met knie- en enkelartrose die met distractietherapie zijn behandeld, tonen ook op langere termijn goede resultaten. De artsen zijn enthousiast over de resultaten en willen de behandeling bij meer patiënten gaan uitvoeren. De nieuwe behandeling voor duimbasisartrose is ontwikkeld met financiële steun van het Reumafonds.

Ook last van duimbasisartrose?

Mensen die klachten hebben van duimbasisartrose, jonger zijn dan 65 jaar, nooit eerder aan dit gewricht geopereerd zijn en mogelijk deze behandeling zouden willen ondergaan, kunnen contact opnemen met de Polikliniek Plastische en Handchirurgie van het St. Antonius: 088 - 320 24 00. Voor deze behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig.

Terug naar boven