Patiënten en bezoekers

Praktische informatie polibezoek

Hieronder vindt u praktische informatie ter voorbereiding op uw afspraak in het St. Antonius.

 • Afspraak verzetten of afzeggen

  U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen door te bellen met de poli. Afspraken die u online gemaakt heeft, kunt u zowel online als telefonisch tot 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen.

 • Op welke locatie is uw afspraak?

  St. Antonius vindt het belangrijk om medische zorg dicht bij u in de buurt aan te bieden. Dit doen we op acht locaties. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur heeft. We adviseren u om voorafgaand aan uw afspraak te checken op welke locatie u wordt verwacht. Deze staat in de afspraakbevestigingsbrief, op uw afsprakenkaartje en/ of in ‘Mijn Antonius’, uw persoonlijke online omgeving. Bij twijfel, neemt u gerust contact op met de betreffende poli om na te vragen op welke locatie u wordt verwacht.

 • Hoe komt u bij de poli?

  Bij ieder specialisme vindt u  informatie over de locaties en routes in het ziekenhuis van het betreffende specialisme. Hierbij vindt u ook een digitale routewijzer of plattegrond. Kies uw specialisme.

  Voor de route naar het ziekenhuis kijkt u op de locatiepagina van het betreffende ziekenhuis.

 • Wat neemt u mee naar uw afspraak?
  • Een geldig identiteitsbewijs. Bent u nog niet als patiënt ingeschreven bij het St. Antonius? Wilt u zich dan 15 minuten vóór uw afspraak inschrijven. Dat kan bij de centrale receptie waar we uw persoonlijke gegevens vastleggen en een foto maken voor uw medisch dossier.
  • Uw zorgverzekeringspas.
  • Een verwijsbrief van uw (huis)arts. Als u geen verwijsbrief van uw arts heeft ontvangen, dan heeft uw arts deze digitaal naar ons verzonden.
  • Een actueel medicatieoverzicht. Uw apotheek kan u een overzicht geven van de medicijnen die u gebruikt. Als u zorgverleners en apothekers toestemming heeft gegeven uw actuele medicatiegegevens op te vragen via het Landelijk Schakel Punt (LSP), hoeft u zelf geen overzicht mee te nemen.
  • Een lijstje met uw vragen. Dit kan handig zijn tijdens het gesprek met uw zorgverlener. Ook is het goed om iemand mee te nemen. Soms krijgt u veel informatie. Samen onthoudt u meer.
 • Waar kunt u zich inschrijven?

  Komt u voor de eerste keer als patiënt in ons ziekenhuis? Komt u dan minimaal 15 minuten vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om u in te schrijven.

  Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?

  U kunt zich inschrijven bij de centrale receptie van alle St. Antonius Ziekenhuis locaties (Nieuwegein, Houten, Utrecht, Utrecht Overvecht, Woerden en Mijdrecht). Als het niet mogelijk is om u bij uw eerste bezoek in te schrijven, wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

  Lees hier verder.

 • Tips ter voorbereiding op een poli-afspraak

  Als u een afspraak heeft op de poli, kunt u in een keer veel informatie te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld over een onderzoek dat u moet ondergaan, een aandoening die bij u is vastgesteld of een behandeling die u wellicht moet ondergaan. Daarnaast kan zo'n gesprek ook spanning en/of emoties met zich meebrengen, waardoor u wellicht informatie mist of vragen die u had vergeet te stellen. Als u weer thuis bent, bedenkt u wat u had willen vragen.

  Een goede voorbereiding helpt om ervoor te zorgen dat u de informatie krijgt die u wilt.

  • Schrijf uw vragen van tevoren op. Zo is de kans dat u iets vergeet te vragen kleiner. 
  • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
  • Maak aantekeningen van wat de arts vertelt. Zo kunt u dit thuis rustig nalezen.
  • Vraag gerust om uitleg van medische termen als dat nodig is.
  • Om te controleren of u alles goed heeft begrepen, kunt u in uw eigen woorden herhalen wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het zo goed begrepen heeft.
  • Neem iemand die u goed kent mee naar het gesprek. Diegene kan meeluisteren en eventueel helpen bij het stellen van vragen. Daarnaast onthouden twee personen meer dan één.
  • Uw zorgverlener stelt tijdens een gesprek verschillende vragen om informatie te vergaren. Wellicht is er ook informatie waarvan u graag wilt dat de zorgverlener het weet. Bijvoorbeeld over specifieke wensen, ervaringen of angsten. Bespreek dit gerust.
  • Lees onze folder Welkom op de poli. Hierin vindt u alle informatie over een bezoek aan een van onze poliklinieken.

  3 goede vragen

  De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft 3 goede vragen opgesteld die u kunnen helpen om tijdens een gesprek met uw arts alle informatie te krijgen die u nodig heeft. Deze goede vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

  Op de website 3 goede vragen vindt u meer informatie hierover.

 • Hoe verloopt een poli-afspraak?

  Op de dag van uw afspraak, meldt u zich bij de balie van de poli waar u wordt verwacht. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. In de wachtruimte liggen tijdschriften en kranten. Het kan zijn dat u enige tijd moet wachten. We doen ons best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Mocht het spreekuur van uw arts toch uitlopen, vraag dan gerust aan de poli-assistente wat er aan de hand is.

  Let goed op uw bezittingen; diefstal is helaas niet altijd te voorkomen.

  In de spreekkamer

  Op de afgesproken tijd haalt de arts u op uit de wachtkamer. In de spreekkamer kunt u uw klachten voorleggen. Mogelijk doet de arts ook een kort lichamelijk onderzoek.

  Misschien verwijst de arts u door naar een andere afdeling voor verder onderzoek. Sommige onderzoeken, zoals bloedprikken, kunt u direct na uw afspraak laten doen. Voor andere onderzoeken komt u op een andere dag terug.

  Wilt u iemand meenemen naar naar de spreekkamer? Dit is geen probleem; hij/zij is van harte welkom.
   

 • Na uw poli-afspraak

  Na afloop van het gesprek met de arts vertelt de assistent hoe en wanneer u de uitslagen van eventuele onderzoeken te horen krijgt. Als het nodig is, maakt zij ook een nieuwe afspraak op de poli. Soms is een opname in het ziekenhuis nodig om u verder te onderzoeken of te behandelen. In dat geval wijst de assistent u de weg naar de balie Opname.

 • Hoe kan ik een nieuwe afspraak maken?

  Een nieuwe afspraak maken (of een afspraak afzeggen) kan op verschillende manieren:

  • Direct na een poli-bezoek bij de balie van de poli.
  • Telefonisch door de betreffende poli te bellen. 
  • U kunt zelf online een afspraak inboeken. Dit kan niet bij alle poli's; kijk op de pagina van het betreffende specialisme of dit mogelijk is.

 • Gelden er op feestdagen aangepaste openingstijden?

  Ja. Op feestdagen gelden er gewijzigde openingstijden in ons ziekenhuis en zijn poliklinieken gesloten. In 2018 geldt dit voor de volgende data.