Privacy

Uw patiëntendossier

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van het ziekenhuis dienen om te gaan met uw persoonsgegevens.

Alle informatie over dit onderwerp leest u in de folder 'Uw patientendossier'.

Recht op privacy

Als patiënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier en zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen (zoals uw partner) worden doorgegeven. Het recht op privacy houdt ook in dat u kunt vragen om een aparte ruimte om een gesprek met uw behandelend arts te kunnen voeren of dat een medische handeling wordt uitgevoerd, zonder dat anderen dit kunnen zien.

St. Antonius Ziekenhuis heeft regels opgesteld over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement ligt ter inzage bij de informatiebalie in de centrale hal. Hoe de medewerkers van dit ziekenhuis omgaan met uw persoonsgegevens leest u in de folder Uw patiëntendossier'.

Recht op informatie

Een hulpverlener mag u alleen behandelen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet behandeld wordt. Om dit besluit weloverwogen te kunnen nemen, moet uw hulpverlener u duidelijk en begrijpelijk informeren over uw ziekte, de mogelijke behandelingen en onderzoeken en de eventuele risico's en bijwerkingen hiervan. Aarzel niet om nadere uitleg te vragen als bepaalde zaken voor u onduidelijk zijn. In overleg met uw arts kunt u eventueel het advies van een tweede arts vragen ('second opinion').
U kunt er, nadat uw arts u heeft geïnformeerd, ook voor kiezen om een onderzoek of behandeling niet te ondergaan. Uw arts moet dit besluit respecteren. Ook als u wel toestemming hebt gegeven, kunt u achteraf altijd nog van mening veranderen en uw toestemming intrekken.

Plichten

Als een bepaalde behandeling of een onderzoek in overleg met u is afgesproken, wordt op uw medewerking gerekend. U bent verplicht om de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan bieden.

Privacyverklaring informatie op uw zorgnota

Het is mogelijk, vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een Privacyverklaring te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u er bezwaar tegen heeft dat er zorgactiviteiten op uw zorgnota worden vermeld. Deze verklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Klik hier voor een toelichting op het gebruik van de Privacyverklaring.