Behandelingen & onderzoeken

Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

Een opname op de gesloten afdeling kan nodig zijn wanneer ambulante begeleiding door bijvoorbeeld huisarts, psycholoog of psychiater niet genoeg is en er tijdelijk een veilige, gestructureerde omgeving nodig is.

Op de gesloten afdeling ligt de nadruk op veiligheid, structuur en/of bescherming. Zo nodig wordt medicatie voorgeschreven. Deze opnameafdeling is onderdeel van de afdeling Psychiatrie & Psychologie. In deze folder vindt u meer informatie over deze opname.

Op deze pagina snel naar

Code
PSY 25