Behandelingen & onderzoeken

Registratie ademhaling tijdens slaap

Met een registratie van de ademhaling tijdens de slaap kan de arts de frequentie van de nachtelijke ademstilstanden (slaapapnoe) meten. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is opname in het St. Antonius Ziekenhuis nodig. In deze folder leest u meer over het verloop van het onderzoek.

Op deze pagina snel naar

Code
KNO 730