Beroerte (CVA)

Bij een beroerte (CVA) krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof meer door een stolsel in een bloedvat of door een bloeding. Snel starten met de behandeling is cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen.

Sinds 2016 werken de Santeon-ziekenhuizen samen aan het verbeteren van de zorg rondom beroertes. Klik op het logo van Santeon om de resultaten en verbeteringen van Santeon en de Santeon-ziekenhuizen te bekijken. Hieronder ziet u de resultaten van behandelingen bij beroertes in het St. Antonius Ziekenhuis.

Herseninfarct
252
Hersenbloeding
27

Aantal patiënten

In het St. Antonius gedurende 6 maanden in 2018
Herseninfarct
50%
Hersenbloeding
57%

Leeftijd

Percentage patiënten dat ouder is dan 75 jaar op het moment van de beroerte

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een herseninfarct
27%
Intraveneuze trombolyse
10%
Intra-arteriële behandeling
63%
Alleen revalidatie

Verhouding man/vrouw

Dit is de verhouding tussen patiënten met een herseninfarct en hersenbloeding in een periode van 6 maanden in 2018
Herseninfarct
52%
Hersenbloeding
46%
Herseninfarct
48%
Hersenbloeding
54%
90%
Herseninfarct
10%
Hersenbloeding

Verhouding herseninfarct/hersenbloeding

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling
28,5min.

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt

Herseninfarct

48%
0-5 dagen
30%
6-10 dagen
21%
Meer dan 10 dagen

Hersenbloeding

45%
0-5 dagen
24%
6-10 dagen
31%
Meer dan 10 dagen

Overleven

Na ontslag uit het ziekenhuis is

Herseninfarct

95%
van de patiënten met een herseninfarct nog in leven

Hersenbloeding

76%
van de patiënten met een hersenbloeding nog in leven

Verblijfplaats na ontslag - bij een herseninfarct

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten met een herseninfarct op de volgende plaatsen:
52%
Thuis
12%
Revalidatiecentrum
3%
Verpleeghuis
19%
Geriatrisch revalidatieverpleeghuis

Verblijfplaats na ontslag - bij een hersenbloeding

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten met een hersenbloeding op de volgende plaatsen:
31%
Thuis
9%
Revalidatiecentrum
3%
Verpleeghuis
25%
Geriatrisch revalidatieverpleeghuis