Beroerte (CVA)

Bij een beroerte (CVA) krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof meer door een stolsel in een bloedvat of door een bloeding. Snel starten met de behandeling is cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen.

Sinds 2016 werken de Santeon-ziekenhuizen samen aan het verbeteren van de zorg rondom beroertes. Klik op het logo van Santeon om de resultaten en verbeteringen van Santeon en de Santeon-ziekenhuizen te bekijken. Hieronder ziet u de resultaten van behandelingen bij beroertes in het St. Antonius Ziekenhuis.

Aantal patiënten

In het St. Antonius Ziekenhuis
Herseninfarct
239
Hersenbloeding
27

Leeftijd

Percentage patiënten dat ouder is dan 75 jaar op het moment van de beroerte
Herseninfarct
45%
Hersenbloeding
57%

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een herseninfarct
26%
Intraveneuze trombolyse
18%
Intra-arteriële behandeling
56%
Alleen revalidatie

Verhouding man/vrouw

Dit is de verhouding tussen man/vrouw
Herseninfarct
56%
Hersenbloeding
46%
Herseninfarct
44%
Hersenbloeding
54%

Verhouding herseninfarct/hersenbloeding

90%
Herseninfarct
10%
Hersenbloeding

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling
31min.

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt

Herseninfarct

51%
0-5 dagen
26%
6-10 dagen
23%
Meer dan 10 dagen

Hersenbloeding

45%
0-5 dagen
24%
6-10 dagen
31%
Meer dan 10 dagen

Overleven

Na ontslag uit het ziekenhuis is

Herseninfarct

92%
van de patiënten met een herseninfarct nog in leven

Hersenbloeding

76%
van de patiënten met een hersenbloeding nog in leven

Functionele status na herseninfarct

Modified Rankin Scale (mRS) van een patiënt 3 maanden na een herseninfarct
100%
50%
0%
69%
31%
Score 0-2
Score 3-5

Ernst van de beroerte

National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) score tijdens opname in het ziekenhuis
100%
50%
0%
59%
30%
11%
NIHSS 0-4
NIHSS 5-15
NIHSS 16-42

Verblijfplaats na ontslag - bij een herseninfarct

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten met een herseninfarct op de volgende plaatsen:
54%
Thuis
13%
Revalidatiecentrum
3%
Verpleeghuis
18%
Geriatrisch revalidatieverpleeghuis

Verblijfplaats na ontslag - bij een hersenbloeding

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten met een hersenbloeding op de volgende plaatsen:
31%
Thuis
9%
Revalidatiecentrum
3%
Verpleeghuis
25%
Geriatrisch revalidatieverpleeghuis