Behandelingen & onderzoeken

Rhenium-186-HEDP

Patiënten met borst- of prostaatkanker kunnen uitzaaiingen krijgen in het skelet. Deze uitzaaiingen zijn soms erg pijnlijk. De pijn kan worden bestreden door inwendige bestraling met botzoekende radioactieve stoffen zoals Rhenium-186-HEDP (Re-186-HEDP). In deze folder leest u meer over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn.

Op deze pagina snel naar

Code
NG 63