Behandelingen & onderzoeken

Sedatie (roesje) met propofol

Bij een endoscopisch onderzoek (inwendig onderzoek) wordt meestal sedatie (een 'roesje') gebruikt. Hierdoor merkt de patiënt weinig van het onderzoek. Een middel dat gebruikt wordt om te sederen is propofol. Propofol werkt snel en is ook snel uitgewerkt.

Een halfuur na het stopzetten van de medicatie is de patiënt weer goed wakker. De meeste mensen herinneren zich naderhand weinig tot niks van het onderzoek.

Op deze pagina snel naar

Wat betekent sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van bewustzijn. Sedatie is geen narcose, de patiënt hoeft dus niet beademd te worden. De patiënt wordt tijdens het hele onderzoek of de behandeling gesedeerd. Dit gebeurt via een infuusnaaldje. Door de sedatie zal de patiënt rustig blijven liggen. Hierdoor kan de arts het onderzoek goed uitvoeren.

Sedatie praktijk specialist

De sedatie wordt uitgevoerd door een sedatie praktijk specialist (sps). Hij of zij is hiervoor speciaal opgeleid en werkt onder supervisie van een anesthesioloog. De sedatie praktijk specialist houdt de patiënt gedurende het hele onderzoek in de gaten.

Toon meer over sedatie

Voorbereiding

Als u een roesje met propofol krijgt, vragen wij u onderstaande voorbereidingen te treffen.

Bezoek poli Voorbereiding Opname

Als u nog niet bij de anesthesie bent geweest, dan vragen wij u minimaal 2 weken voor het onderzoek naar de polikliniek Voorbereiding Opname te gaan in Utrecht of Nieuwegein voor het pre-operatieve onderzoek. Hier beslist de anesthesioloog of het veilig is om u deze vorm van sedatie toe te dienen.

Maak een afspraak voor de screening

We adviseren u een afspraak te maken voor deze screening tussen 08.00 en 17.00 uur via T 088 - 320 31 00. Als u al in het ziekenhuis bent, dan kunt u ook vanaf 08.15 uur zonder afspraak langslopen bij de polikliniek Voorbereiding Opname. Soms is er nog een plaatsje vrij op het spreekuur. Is dat niet het geval, dan wordt ter plekke een afspraak met u gemaakt.

Bent u niet in de gelegenheid?

Indien u niet in de gelegenheid bent voor een bezoek aan de polikliniek Voorbereiding Opname, wilt u dan contact opnemen met onze afdeling Endoscopie? Wij zijn dan genoodzaakt de afspraak voor het onderzoek of de behandeling te verplaatsen.

Wanneer hoeft u niet meer naar de screening?

Bent u de afgelopen maanden voor een ander maag-darmonderzoek met propofol bij de anesthesie geweest, dan hoeft u niet opnieuw naar de poli Voorbereiding Opname. Tenzij er belangrijke veranderingen zijn geweest in uw gezondheid of bijvoorbeeld nieuwe medicatie is voorgeschreven.

Als scopie met propofol toch niet wenselijk is

Het kan zijn dat tijdens uw bezoek bij Voorbereiding Opname wordt besloten dat uw scopie toch niet met behulp van propofol kan plaatsvinden, maar dat de scopie onder anesthesie (narcose) op de OK (operatiekamer) moet plaatsvinden. Dit wordt uitgebreid met u besproken en het onderzoek wordt dan opnieuw gepland.

Medicijnen

Zorg dat u een lijst meeneemt naar het ziekenhuis met de medicijnen die u gebruikt. Belangrijk voor ons om vooraf te weten is of u bloedverdunners, medicatie voor suikerziekte (diabetes) of antibiotica gebruikt.

Bloedverdunners

Of bloedverdunners gestaakt dienen te worden voorafgaand aan het onderzoek verschilt per patiënt. Uw arts bespreekt met u of u de bloedverdunners enkele dagen voor het onderzoek moet stoppen. Uw arts overlegt daavoor eventueel met de maag-darm-leverarts.

Heeft u geen instructies gehad van uw arts? Neem dan uiterlijk 7 dagen voor het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Meld uw medicijngebruik ook bij de arts die het onderzoek uitvoert.

Bekende bloedverdunnende middelen zijn acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ), rivaroxaban (Xarelto®), dabigratan (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dypiridamol (Persantin®), carbasalaatcalcium (Ascal®) en acetylsalicylzuur.

Diabetesmedicatie

Als u diabetespatiënt bent, moeten uw medicijnen mogelijk aangepast worden tijdens de voorbereiding van dit onderzoek. Misschien kunt u uw medicijnen later nemen of overslaan. Overleg hierover met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd, uw internist of uw huisarts.

Stop uw medicijnen nooit op eigen initiatief! Overleg altijd met uw arts.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Nagellak en gelnagels

Wij verzoeken u om nagellak en gelnagels voor het onderzoek of de behandeling te verwijderen.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Als u een roesje krijgt, is het in de meeste gevallen belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek of de behandeling. Dit betekent dat u een aantal uren voor de ingreep niets meer mag eten en drinken. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie die u heeft gekregen over het betreffende endoscopische onderzoek dat u ondergaat. Lees deze informatie zorgvuldig door.

Begeleider

Het is noodzakelijk dat er iemand met u mee komt. Deze begeleider kan in het ziekenhuis op u wachten. Zijn/haar aanwezigheid is belangrijk omdat:

 • het prettiger voor u is als u in de uitslaapkamer een vertrouwd gezicht ziet;
 • hij/zij kan meeluisteren naar de informatie die u na het onderzoek krijgt, zodat u deze thuis nog eens kunt bespreken;
 • u na het onderzoek niet zelf aan het verkeer mag deelnemen en dus thuisgebracht moet worden. 

Onderzoek

Wat gebeurt er tijdens sedatie?

 • U wordt door de verpleegkundige opgehaald uit de wachtkamer.
 • U krijgt een bed toegewezen op de dagbehandeling, waarin u gaat liggen.
 • De verpleegkundige of de sedatie practitioner brengt vervolgens een infuus bij u in, meestal in de hand of elleboogplooi.
 • U wordt daarna in bed naar de onderzoekskamer gebracht, waar het onderzoek plaatsvindt.
 • Tijdens het onderzoek krijgt u continu propofol toegediend via het infuus. Hierdoor krijgt u weinig van het onderzoek mee. De sedatie practioner houdt u tijdens het onderzoek goed in de gaten. Om dit goed te kunnen doen bent u aangesloten op apparatuur, die continu de diepte van de sedatie, uw ademhaling, hartfrequentie en bloeddruk controleert. Ook krijgt u zuurstof via de neus toegediend.
 • Het geneesmiddel alfentanil kan tijdens het onderzoek als pijnstiller bij de propofol gegeven worden bij een pijnlijk moment.
 • Uw eigen reflexen blijven intact, u kunt dus vrij ademen en slikken.

Nazorg

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek of de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.
 • U blijft hier onder controle totdat u goed wakker bent en alle controles goed zijn. Dit duurt 1 tot 2 uren.
 • Daarna wordt het infuus verwijderd.
 • U hoort vervolgens hoe het onderzoek of behandeling is gegaan en er worden eventuele afspraken met u gemaakt. Wij raden aan dat uw begeleider daarbij aanwezig is.
 • Hierna kunt u met uw begeleider naar huis.

Leefregels direct na het onderzoek

 • U mag tot 12 uren na toediening van de sedatie niet deelnemen aan het verkeer, niet werken, geen machines bedienen, geen alcohol drinken en geen slaapverwekkende en rustgevende middelen innemen.
 • Neem deze dag ook geen belangrijke beslissingen, omdat u vergeetachtig kan zijn.
 • Nadat u weer thuis bent is het belangrijk dat er de eerste nacht iemand bij u in huis is die in de gaten kan houden hoe het met u gaat. 

BIjwerkingen

Bijwerkingen van de sedatie komen zelden voor, soms kan er hoofdpijn of buikpijn optreden. Het innemen van een standaard pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol) kan deze klachten verminderen.

Risico's en complicaties

In zeldzame gevallen kunnen er door het slaapmiddel problemen ontstaan met de ademhaling of de hartfunctie. Deze problemen zijn meestal goed met medicijnen of extra zuurstof te behandelen.

Contact afdeling Endoscopie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact leggen met onze afdeling Endoscopie, via T 088 320 55 00 of afdeling Maag-darm-Leverziekten via T 088 320 56 00.

Expertise en ervaring

U kunt bij ons terecht voor veelvoorkomende behandelingen, maar ook voor veel complexe ingrepen. Jaarlijks behandelen wij ruim 11.000 patiënten op de poli en voeren wij gemiddeld 15.000 endoscopieën uit. Hiermee is ons MDL-centrum één van de grootste centra in Nederland.

Aandacht en persoonlijke zorg voor de patiënt staan centraal. Samen met u stellen we het best mogelijke behandelplan op. U krijgt altijd een vaste hoofdbehandelaar als aanspreekpunt. Deze behandelaar weet alles over uw behandeltraject en blijft hier nauw bij betrokken. Kankerpatiënten, hepatitispatiënten en patiënten met ontstekingsziekten van de darm (IBD) kunnen gedurende het hele traject begeleiding krijgen van een team van vaste verpleegkundigen.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

• Welke medicijnen u gebruikt.
• Of u allergieën heeft.
• Of u (mogelijk) zwanger bent.
• Als u iets niet begrijpt.
• Wat u belangrijk vindt.
• Als u iets ziet wat niet schoon is.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Toon meer over bijdragen aan veilige zorg

Gerelateerde informatie

Code
END 44-O