Fysiotherapie

Podotherapie

voeten

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek waar we willen zijn. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten.

Als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug kan een podotherapeut uitkomst bieden. Podotherapeuten zijn erkende specialisten op het gebied van de voet en kunnen dergelijke klachten behandelen.

De podotherapeut

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De bevoegdheid tot het voeren van de functienaam podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een http://www.gaanenstaan.nudoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geaccrediteerde hbo-opleiding (met een bachelor graad) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG.

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Daarnaast staan bijna alle podotherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Spreekuur podotherapie

Podotherapeute Ilse Hijnen van Gaan&Staan podotherapie heeft elke vrijdag spreekuur op poli 23 in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

Meer informatie vindt u op de website van Gaan&Staan podotherapie of via 0345 520 267.