Geboortezorg

Bevallen in de regio Utrecht

Een zwangerschap en bevalling is een grote en bijzondere gebeurtenis in een mensenleven.
Onze medewerkers verlenen daarbij graag en met toewijding de best mogelijke zorg, ongeacht of dat thuis of in het ziekenhuis is.

Helaas hebben ziekenhuizen momenteel te maken met een toenemende personeelskrapte, met name voor gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook in de keten van kraamzorg, verloskundigen en ambulancediensten is er een te kort aan personeel. Zwangere vrouwen en hun partners merken dat helaas ook. Helaas kan een bevalling niet altijd plaatsvinden in het ziekenhuis naar keuze.

Intensieve samenwerking

Om de bevallingen in de regio zoveel mogelijk in goede banen te leiden staan alle zorgverlenende partijen op het gebied van geboortezorg in de regio Utrecht (ziekenhuizen, verloskundigen, kraamverzorgenden en ambulancediensten) dagelijks met elkaar in contact. Samen hebben zij daardoor continue zicht op waar ruimte is om de geboortezorg te leveren die op dat moment nodig is. Op die manier kunnen we de acute geboortezorg altijd garanderen.

Concentratie bevallingen ziekenhuislocatie Utrecht

Bij St. Antonius Geboortezorg gaan we zo efficiënt mogelijk met de beschikbare medewerkers en bevalruimtes om, zodat we die optimaal kunnen benutten en veilige zorg kunnen blijven leveren. Om deze reden vinden in het St. Antonius alle bevallingen voorlopig plaats op onze ziekenhuislocatie in Utrecht. Geplande geboortezorg, zoals een geplande keizersnede, doen we wél in het ziekenhuis in Nieuwegein. Lees hier de eerdere berichtgeving hierover.

Wat betekent dit als je moet bevallen?

Als je in het ziekenhuis wilt of moet bevallen, zou het kunnen dat dit niet kan in het ziekenhuis van je eerste voorkeur. Heel soms komt het voor dat je na je bevalling voor het (medische) kraambed moet worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Als jouw medische toestand het toelaat, mag je wellicht iets eerder naar huis. Laat de medische situatie het niet toe je naar huis te laten gaan, dan zorgen we altijd dat jij, je partner en jullie kind bij ons kunnen blijven.

Vragen?

Heb je nog zorgen of vragen? Bespreek deze dan gerust met één van de (klinisch) verloskundigen, verpleegkundigen of artsen van je praktijk of van St. Antonius Geboortezorg. Je kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met je zorgverlener.