Specialisme

Ervaring en expertise

Innovatieve behandelmethoden en -technieken

Het St. Antonius Hartcentrum kent een lange traditie in de behandeling van hart- en vaatziekten en staat bekend om het toepassen van nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden. Het St. Antonius Hartcentrum heeft bijvoorbeeld veel ervaring met minimaal invasieve hartoperaties. Bij deze operaties hoeft het borstbeen niet opengemaakt te worden. Deze operaties kunnen namelijk endoscopisch (kijkoperatie) of via een katheter worden uitgevoerd. Hierdoor heeft de patiënt een relatief kleine operatieve wond, is de pijn na de operatie minimaal, is de tijd van revalidatie korter en is het litteken niet of nauwelijks zichtbaar.

Voorbeelden van minimaal invasieve behandeltechnieken:

Endoscopische hartoperaties

Bij een endoscopische operatie maakt de specialist gebruik van een endoscoop. Dit is een buisje van 9 millimeter dat tussen de ribben wordt ingebracht. In het buisje zit een lens en op het buisje wordt een minicamera geplaatst die aangesloten wordt op een monitor. Met deze techniek is alles haarscherp te zien op de monitor. Via nog twee sneetjes van elk een centimeter kan met endoscopisch instrumentarium gewerkt worden. Tot deze categorie van operaties behoort bijvoorbeeld de mini-maze behandeling en sommige operaties aan de mitralisklep en de tricuspidalisklep.

Transkatheter-ingrepen

Bij deze ingrepen wordt de operatie verricht met behulp van een katheter. Dit is een lang en dun buisje dat via de lies wordt ingebracht en naar de juiste plek wordt geleid. Via röntgen- en echobeelden kan het behandelteam  zien of de ingreep goed verloopt en waar de instrumenten zich bevinden. Vaak kunnen deze behandelingen zonder narcose worden verricht . De hartoorafsluiting, de percutane mitralisklep clipping, aortaklepvervanging en de aorta stenting worden volgens deze methode uitgevoerd.

Transkatheter hartritme- en pacemakerbehandelingen

Met behulp van moderne echografische technieken worden hartritme behandelingen via de katheter sneller en zonder narcose uitgevoerd. Bij sommige patiënten kan een mini pacemaker via de liesader in het hart worden aangebracht.

Dotterbehandeling van de longslagaders

Bij sommige patiënten met hoge bloeddruk in de longslagaders als gevolg van longembolieën kunnen we een dotterbehandeling van de verstopte slagaders uitvoeren

Transcatheter behandeling van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk patiënten die niet goed met medicijnen te behandelen zijn worden via verschillende technieken met katheters behandeld.

Internationale reputatie

Specialisten uit heel Nederland verwijzen patiënten door naar het St. Antonius Hartcentrum voor spoedbehandelingen bij aortadissectie en bij geavanceerde katheter behandelingen.

Artsen uit de hele wereld komen naar ons centrum om zich te bekwamen in de nieuwste  behandeltechnieken. Een aantal specialisten van het St. Antonius Hartcentrum heeft op wetenschappelijk gebied een internationale reputatie.