Longarts en patient in consult

Internationaal erkend ILD Expertisecentrum

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het oudste en grootste centrum van Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van interstitiële longziekten (ILD).

Het centrum is nationaal en internationaal erkend als expertisecentrum op het gebied van (zeer) zeldzame longziekten, zoals longfibrose, LAM, PAP en sarcoïdose. Patiënten worden gezien door een multidisciplinair team. Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat het verwijsbeleid is dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden.

Nauwe samenwerking

Wanneer er veel behandelaars van verschillende specialismen bij een patiënt betrokken zijn, is samenwerking en goede communicatie met korte lijnen erg belangrijk. De specialisten die betrokken zijn bij het ILD Expertisecentrum werken daarom onderling nauw samen en stemmen de behandeling zorgvuldig af. Zo is er geregeld multidisciplinaire overlegg (MDO), waarbij de verschillende behandelaars aanschuiven om de zorg en de behandeling van de patiënt te bespreken. Buiten deze MDO’s om is er ook regelmatig contact tussen de verschillende behandelaars.

Ook werkt het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis nauw samen met diverse medische centra in Nederland, via het zorgnetwerk ILD-Net. Op deze manier kan de zorg op maat dicht bij huis aangestuurd worden.

Nationaal en internationaal erkend

Het centrum is nationaal en internationaal erkend en voldoet aan de criteria die de Europese Raad en het Ministerie van VWS hebben gesteld. Hierbij zijn zorg, onderwijs en onderzoek van topkwaliteit.

Bent u doorverwezen naar ons centrum?

Wanneer u als patiënt door uw behandelend arts doorverwezen wordt naar het ILD Expertisecentrum start ons secretariaat met het verzamelen van uw gegevens. Dit is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Meestal duurt het enige tijd voordat u een oproep krijgt. Tot u voor het eerst bij ons op de poli bent geweest adviseren wij u met vragen over uw behandeling contact op te nemen met uw behandelend arts (verwijzer).

De eerste keer afspraak op de poli van het ILD Expertisecentrum is met een medisch specialist (longarts). Na deze eerste afspraak worden zo nodig aanvullende onderzoeken ingepland en worden de resultaten in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken. Wanneer de onderzoeken afgerond en besproken zijn, wordt u opnieuw opgeroepen op de poli voor een uitslaggesprek met de longarts.

Daarna volgt meestal een gesprek met één van onze ILD-verpleegkundigen. Zijn zijn vanaf dan uw eerste aanspreekpunt. Ook geven zij u informatie over het verdere beloop, zoals eventuele behandelingen en aanvullende onderzoeken.

De vervolgcontroles zijn in principe met uw vaste longarts, soms afgewisseld met een verpleegkundig specialist, arts-assistent of longarts die een verdiepingsstage volgt bij het ILD Expertisecentrum onder begeleiding van uw vaste longarts. Belangrijke beslissingen worden altijd in het MDO genomen.

Toon meer