Maag-Darm-Lever (MDL)

Crohn en colitis en het coronavirus

De afgelopen tijd hebben onze MDL-artsen en de Crohn en Colitis Ulcerosa Nederland veel vragen ontvangen over het coronavirus en de mogelijke risico’s voor mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en voor mensen die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. Onze MDL-artsen en Crohn Colitis NL hebben continu contact om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie. Daarnaast zijn de maatregelen en adviezen van het RIVM leidend. Hieronder hebben we belangrijke informatie voor u op een rij gezet.

Corona-vaccinatie en IBD (Inflammatory Bowel Disease)

Corona-vaccinatie, hoe werkt het?

Momenteel zijn voornamelijk het corona-vaccin van Pfizer en van Moderna beschikbaar in Nederland. Beide vaccinaties zijn geen ‘levende vaccinaties’. En ook de andere vaccins die nog goedgekeurd moeten worden, zijn geen ‘levende vaccinaties’. Dit betekent dat er geen levend virus wordt ingespoten, maar een stukje mRNA. Dit stukje mRNA is als het ware een instructie voor je lichaam. Met dit stukje mRNA worden je eigen cellen aangezet eiwitten te vormen. Deze eiwitten zorgen er vervolgens voor dat het lichaam antistoffen aanmaakt. Wanneer je besmet raakt met het coronavirus, herkent je lichaam het virus via deze antistoffen. Op deze manier kan het immuunsysteem bij een besmetting dus snel reageren en het virus aanvallen.

Vragen en aanvullende informatie

Heeft u na het lezen van onderstaande tekst nog verdere vragen hebben over uw persoonlijke situatie? Dan adviseren we u dit te bespreken met uw MDL-arts, uw MDL-verpleegkundige en zo nodig ook met uw werkgever.

Daarnaast verwijzen we u voor de algemene adviezen rondom corona en meer informatie naar de patiëntenvereniging Crohn en Colitis Nederland en de website van het RIVM.

U kunt ook bellen naar het RIVM met vragen over het coronavirus: 0800-1351 (8.00 – 20.00 uur).

 • Kan een corona-infectie een opvlamming de Crohn of colitis ulcerosa veroorzaken?

  Nee, daar zijn geen aanwijzingen voor. Een corona-infectie kan wel darmklachten geven.

 • Mijn ziekte is stabiel. Mag ik wel of niet naar het ziekenhuis komen?

  Hier is geen eenduidig advies over te geven. Neem contact op met de poli om te overleggen of het verstandig is om uw afspraak om te zetten naar een belafspraak of te verzetten naar een later moment. We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.

 • Ik gebruik medicijnen die mijn weerstand onderdrukken. Moet ik hiermee stoppen?

  Nee, de meeste medicijnen blijven zo lang in het lichaam dat het niet zinvol is om hiermee te stoppen. Hieronder vindt u een overzicht van medicijnen en het bijbehorende advies.

  Medicijn Advies gebruik
  Infliximab Doorgaan met gebruik
  Adalumimab Doorgaan met gebruik
  Ustekinumab Doorgaan met gebruik
  Vedolizumab Doorgaan met gebruik
  Golimumab Doorgaan met gebruik
  Tofactinib Doorgaan met gebruik
  Prednison Overleg met uw behandelend arts of u versneld kunt afbouwen
  Methotrexaat Doorgaan met gebruik
  Tioguanine Doorgaan met gebruik
  Mercaptopurine Doorgaan met gebruik
  Azathioprine Doorgaan met gebruik

  Gebruikt u afweeronderdrukkende medicatie die u zelf per spuit toedient en je heeft u een temperatuurverhoging (meer dan 37,5 graden), dan is het advies om de volgende injectie uit te stellen totdat u met uw arts heeft overlegd.

 • Ik gebruik weerstandonderdrukkende medicijnen en bij iemand in mijn directe omgeving is corona vastgesteld. Wat moet ik doen?

  Volg in dit geval de landelijke adviezen en neem contact op met de lokale GGD. Daarnaast kunt u contact op nemen met uw behandelend arts als u twijfelt over uw IBD-behandeling kunt u daarnaast contact opnemen met uw behandelend arts.

 • Wanneer krijg ik een derde coronavaccinatie/boosterprik?

  De boosterprik is bedoeld als een opfrisbeurt voor het vaccin, om eventueel langer en krachtiger effectief te blijven.
  De Gezondheidsraad heeft op 14 september bekend gemaakt dat mensen met ernstige afweerstoornissen vanaf oktober in aanmerking komen voor een derde vaccinatie. Mensen met IBD vallen niet onder deze groep.
  Op 2 november 2021 heeft de overheid bekend gemaakt dat alle mensen van 80 jaar een ouder vanaf december 2021 een boosterprik kunnen halen. En vanaf januari 2022 alle mensen tussen de 60 en 80 jaar een derde prik krijgen, waarbij de oudsten eerst. Daarna zijn mensen onder de 60 jaar aan de beurt.
  In vervolg hierop hebben Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in), samen met andere patiëntenorganisaties (waaronder Crohn & Colitis NL), besloten om te proberen de overheid/politiek te bewegen om, net als bij de eerste vaccinatieronde, mensen die in aanmerking komen voor het griepvaccin (waaronder mensen met IBD die afweer-onderdrukkende medicatie gebruiken), eerder in aanmerking te laten komen voor een derde vaccinatie/booster. Belangrijke motivatie hiervoor is dat zij in een vroeger stadium dan andere mensen de eerste twee vaccinatie hebben gekregen. Door hen eerder te vaccineren wordt de tijd tussen de tweede vaccinatie en de boosterprik niet te lang. (Crohn en Colitis).

 • Wat moet ik doen als ik het coronavirus oploop?

  Als u afweeronderdrukkende medicatie voor Crohn of colitis gebruikt en toch het coronavirus oploopt, dan is er mogelijk een licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. De kans is echter heel groot dat u gewoon weer beter wordt. Bij mensen boven de 60 jaar is de kans op genezing nog altijd 90-95 procent.

 • Wat kan ik zelf doen om het risico op het krijgen van een corona-infectie zo klein mogelijk te maken (het voorkomen van besmetting)?

  Volg in ieder geval de algemene adviezen van het RIVM
  Daarnaast adviseert de ECCO het volgende:
  - Zorg dat u voldoende medicatie in huis hebt
  - Ga niet te vaak van huis
  - Ga niet naar activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen.

 • Met wie moet ik contact opnemen bij klachten?

  Met wie moet ik contact opnemen bij klachten? Heeft u klachten door uw chronische darmziekte? Dan neemt u contact op met de polikliniek MDL: 088 320 56 00

  Ook wanneer u corona positief bent getest en u weerstand verlagende medicatie gebruikt is het belangrijk om contact op te nemen met de polikliniek MDL via het bovenstaande nummer.

  Contact met de huisarts

  Neem contact op met uw huisarts als u;
  - Verhoging of koorts (temperatuur is boven de 38.0 graden) heeft;
  - Een koortsgevoel heeft;
  - Verkoudheidsklachten heeft, zoals hoesten/niezen en keelpijn;
  - Contact heeft gehad met een persoon met het coronavirus.

 • Ik ben positief getest op het coronavirus en ik gebruik medicijnen die mijn weerstand onderdrukken. Moet ik hiermee stoppen?

  Ja, de weerstand onderdrukkende medicatie mag u tijdelijk gaan stoppen en/of uitstellen. Belangrijk hierin is, dat u contact opneemt met uw MDL-arts en/of MDL-verpleegkundige.

  Medicijn Advies gebruik

  Infliximab   2 weken uitstellen
  Adalimumab  2 weken uitstellen
  Ustekinumab  2 weken uitstellen
  Vedolizumab  2 weken uitstellen
  Golimumab  2 weken uitstellen
  Tofactinib   Staken
  Prednison  Dosering verlagen naar minder dan 20mg
  Methotrexaat  Staken
  Tioguanine  Staken
  Mercaptopurine  Staken
  Azathioprin Staken
 • Wanneer kan mijn weerstand onderdrukkende medicatie herstart worden?

  De weerstand onderdrukkende medicatie kan 72u na herstel herstart worden. Dit houdt in dat u;

  • Geen koorts meer (zonder paracetamol)
  • Afname van respiratoire klachten (hoesten, kort van adem) en
  • Minimaal 10 dagen sinds start symptomen/klachten.
 • Ik gebruik medicijnen die mijn weerstand onderdrukken. Heb ik nu een veel groter risico om corona te krijgen?

  Mensen die een hogere dosering prednison gebruiken hebben en iets hoger risico op een ernstiger ziektebeloop van het coronavirus. Voor advies over uw prednison gebruik. Zie het kopje: ‘ik gebruik medicijnen die mijn weerstand onderdrukken, moe ik hiermee stoppen?’
   

 • Mag ik mij laten vaccineren met het coronavaccin als ik weerstand onderdrukkende medicatie gebruik?
  • Als u behandeld wordt met medicijnen die het afweersysteem beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld: azathioprine, mercaptopurine, thisiox, infliximab, adalimumab) kunt u gevaccineerd worden. Wel kunnen deze medicijnen de vaccinatie minder effectief maken. Hoe veel minder effectief is niet bekend. Maar omdat er nu veel corona voorkomt, is ook een gedeeltelijke bescherming belangrijk. Daarom adviseren we iedereen met een verminderde afweer om zich te laten vaccineren. Blijf na een vaccinatie wel voorzichtig, en houd u aan alle adviezen en maatregelen om besmetting te voorkomen. 
  • Indien u wordt behandeld met een monoklonale antilichaam (zoals adalimumab, infliximab) adviseren wij u, u te laten vaccineren tussen 2 behandelgiften in. 
 • Waar kan ik mij laten vaccineren met het coronavaccin?

  Via de GGD kunt u een afspraak maken om u te laten vaccineren. Om te zien of u al een afspraak kunt maken voor het boostervaccin kunt u kijken op de website van het RIVM.

 • Kan ik het coronavaccin gebruiken in combinatie met afweer-onderdrukkende IBD-medicatie?

  De coronavaccins zijn geen levende vaccins. Deze kunnen, net als de jaarlijkse griepvaccinatie, worden gebruikt samen met afweer-onderdrukkende IBD-medicatie.

 • Is er al informatie over de werking van de vaccins bij mensen met IBD?

  Uit onderzoek naar de werking van de coronavaccinaties bij vaak gebruikte afweer-onderdrukkende medicijnen blijkt dat mensen die afweer-onderdrukkende medicatie gebruiken en gevaccineerd zijn tegen corona, meestal even goed beschermd zijn tegen (ernstige) corona als ieder ander (Crohn & Colitis NL, december 2021).

 • Wanneer zijn mensen met IBD aan de beurt voor het krijgen van een corona-vaccin?

  Alle mensen met IBD, kunnen een afspraak maken voor de 1e en 2e vaccinatie. Om te zien of u al in aanmerking komt voor een boostervaccinatie kunt u het beste kijken op de site van het RIVM om te zien of uw geboorte jaar al aan de beurt is.