Specialisme

MS en het coronavirus

Adviezen voor mensen met MS

Update 15 april 

Op woensdag 15 april heeft er een online MS-vragenuurtje plaatsgevonden. De presentatie en de vragen en antwoorden kunt u hier nalezen. 

Update 23 maart

Voor mensen die MS-remmende medicijnen gebruiken hanteren wij de volgende adviezen. Beslissingen over eventueel aanpassen van de medicatie gebeurt in overleg tussen behandelaar en patiënt.

Het advies wordt door de behandelaar weloverwogen gegeven en is tevens afhankelijk van de situatie van de individuele patiënt en van factoren zoals ziekteverloop, ziekteduur, eerder bloedonderzoek etc.
Dit is conform de adviezen van de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Doorgaan met gebruik of een lagere dosering

  • Interferon-beta (Avonex, Betaferon, Rebif, Plegridy): doorgaan met gebruik
  • Glatirameer-acetaat (Copaxone): doorgaan met gebruik
  • Natalizumab (Tysabri): doorgaan met gebruik
  • Teriflunomide (Aubagio): doorgaan met gebruik
  • Dimethylfumaraat (Tecfidera): doorgaan met gebruik. Voor mensen met een laag aantal lymfocyten (lymfopenie - lager dan 0,8) door de behandeling met dimethylfumaraat, valt (tijdelijke) verlaging van de dosering naar 2 x 120 mg/dag te overwegen.
  • Fingolimod (Gilenya): doorgaan met gebruik: Voor mensen met een laag aantal lymfocyten (lymfopenie - lager dan 0,5) door de behandeling met fingolimod valt een lagere dosering (bijvoorbeeld 0,5 mg om de dag of 3 keer in de week ) te overwegen.

Behandeling uitstellen

  • Ocrelizumab (Ocrevus): Voor mensen die behandeld worden met ocrelizumab valt te overwegen een volgende gift één tot enkele maanden uit te stellen. Bij maandelijkse metingen van het aantal B-cellen is dit waarschijnlijk een veilige strategie. Een volgende gift ocrelizumab moet overwogen worden als het totaal aantal B-cellen stijgt tot meer dan 10x103/mL. Als uw gift wordt uitgesteld in de maand maart of april, nemen wij contact op en wordt uw bloed na een maand weer gecontroleerd. Metingen van het aantal B-cellen is belangrijk voor het uitstellen. 
  • Cladribine (Mavenclad): behandeling bij voorkeur uitstellen
  • Alemtuzumab (Lemtrada): behandeling bij voorkeur uitstellen

Bij mensen die gaan starten met MS-remmende medicatie wordt individueel bekeken of de behandeling direct gestart kan worden of beter uitgesteld kan worden.

 

Dit bericht is opgesteld op basis van de actuele inzichten en kan aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.