Een onderzoek naar het kunstbot MagnetOsTM Granules als alternatief voor eigen bot uit de bekkenkam bij wervelkolomfusies (MaxA studie)

Volledige titel

Een gerandomiseerde en gecontroleerde studie ter vergelijking van MagnetOsTM Granules met autograft bij geïnstrumenteerde posterolaterale wervelfusies

Achtergrond van het onderzoek

Bij een spondylodese operatie worden twee of meerdere wervels aan elkaar vastgezet. Deze behandeling wordt ook wel wervelkolomfusie genoemd. Via de achterkant (de rugzijde) worden de wervels aan elkaar vastgezet met staven en schroeven. Soms wordt ook de tussenwervelschijf verwijderd en vervangen door een kooitje (‘cage’). Naast de vastgezette wervels worden stukjes bot gelegd, om het vastgroeien van de wervels te bevorderen. Deze stukjes bot worden uit de binnenkant van uw bekken (bekkenkam) gehaald. Het wegnemen van bot uit de bekkenkam kan complicaties veroorzaken. Hierbij kunt u denken aan pijn, een bloeding of een infectie. Bovendien is er maar een beperkte hoeveelheid bot beschikbaar. Daarom zijn we op zoek naar alternatieven voor het eigen bot uit de bekkenkam, zoals kunstbot.

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is onderzoeken hoe veilig en werkzaam het kunstbot MagnetOsTM Granules is voor wervelkolomfusies. De werking van MagnetOsTM Granules vergelijken we met eigen bot uit de bekkenkam. Het product dat onderzocht wordt is reeds vrij verkrijgbaar voor gebruik bij orthopedische operaties. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de werkzaamheid ervan. MagnetOsTM Granules heeft net iets andere eigenschappen dan vergelijkbare producten, waardoor we een betere botvorming verwachten.

Patiëntinformatiebrief

Bekijk hier de patiëntinformatiebrief

Hoofdonderzoeker

Dr. M. van Dijk, orthopedisch chirurg
Dr. D. Delawi, orthopedisch chirurg

Contactpersoon

Dr. N. Wolterbeek, onderzoekscoördinator

Deelnemende centra

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met vijf Nederlandse ziekenhuizen.