Specialisme

Aandoeningen Ouderengeneeskunde

Het Consultatief Team Ouderen adviseert alle verpleegafdelingen waar oudere patiënten worden opgenomen en biedt zorg op de polikliniek.

Verpleegafdeling

Aandoeningen, klachten en onderwerpen waar wij op de verpleegafdelingen vaak bij betrokken zijn:

 • Acute verwardheid (delier)
 • Dementie
 • Vallen
 • Pijn
 • Functionele achteruitgang   
 • Heupfractuur
 • Ethische dilemma’s
 • Veel soorten medicatie (polyfarmacie)

Polikliniek

Oudere patiënten hebben vaak verschillende aandoeningen en/of beperkingen. 
De geriater (specialist ouderengeneeskunde) kan helpen bij problemen zoals:

 • malaise (algeheel beroerd voelen zonder een duidelijke richtinggevende klacht);
 • achteruitgang in het dagelijkse functioneren, zonder andere klachten;
 • voedingsproblemen (minder eetlust vermindering, afvallen, ondergewicht);
 • somberheid, angst en achterdocht op oudere leeftijd;
 • problemen door het gebruik van veel verschillende medicijnen;
 • combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen.