Specialisme

Behandelingen en onderzoeken Ouderengeneeskunde

Verpleegafdeling

Ons team adviseert de artsen en verpleegkundigen van de verpleegafdelingen. Wij behandelen zelf dus geen patiënten. Onze adviezen zijn zeer uiteenlopend. Wij adviseren over de behandeling en zorg bij acute verwardheid, pijn, vallen, ondervoeding, functionele achteruitgang, medicatie, wilsbekwaamheid, behandelbesluiten etc.

Polikliniek

Als de huisarts u doorverwijst naar onze polikliniek, dan beoordeelt onze geriater of onze poli voor u inderdaad de beste plek is. Soms neemt de arts daarvoor contact op met uw huisarts of uzelf. Als een bezoek aan onze poli inderdaad verstandig lijkt, nemen wij binnen 2 weken telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Als een bezoek aan onze poli geen toegevoegde waarde lijkt te hebben, bespreekt de geriater dit ook met uw huisarts. In overleg met u wordt dan gekeken naar een andere mogelijkheid die bij uw past.

Wat u bij ons kunt verwachten?

De geriater en een gespecialiseerde verpleegkundige of de verpleegkundig specialist nemen ongeveer anderhalf uur de tijd om uw problemen in kaart te brengen. Ze bespreken uw lichamelijke klachten, maar letten ook op mogelijke psychische problemen, op uw functioneren en mobiliteit en op uw situatie thuis. De geriater of verpleegkundig specialist zal u daarnaast lichamelijk onderzoeken.

Tijdens het gesprek wordt een behandelplan opgesteld, dat we uitvoerig met u en uw eventuele naasten bespreken. Het behandelplan kan bijvoorbeeld inhouden dat er verder bloedonderzoek wordt gedaan en een röntgenfoto van de longen of een hartfilmpje wordt gemaakt. De geriater werkt in een team met meerdere deskundigen van verschillende afdelingen. Als het nodig is vraagt de geriater ook andere artsen om advies. Bijvoorbeeld een psychiater, neuroloog, orthopeed (specialist in botten, pezen en spieren) of revalidatiearts. Het behandelplan wordt ook aan uw huisarts gestuurd.

Vaak kijkt onze apotheker ook uw medicatie na. Hij bespreekt met u hoe het met uw medicatie gaat, of u bijwerkingen heeft en of u bijvoorbeeld problemen heeft bij het innemen van uw medicijnen.