Specialisme

Contactgegevens Psychiatrie & Psychologie voor verwijzers

Hebt u vragen, wilt u nader overleg met ons of wilt u een patiënt doorverwijzen of aanmelden voor behandeling bij Psychiatrie & Psychologie? Hieronder vindt u alle benodigde contactgegevens.

Contact medisch secretariaat

Het medisch secretariaat van de afdeling Psychiatrie & Psychologie is bereikbaar via: T 088 - 320 44 00 of fax 088 - 320 44 30.

Behandelmogelijkheden Psychiatrie & Psychologie

Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden op de afdeling Psychiatrie & Psychologie? Kijk bij behandelingen en onderzoeken en op de pagina over de verschillende behandelvormen.

Reguliere aanmeldingen en opnames

Voor het aanmelden van patiënten voor therapie of opname kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van de afdeling Psychiatrie & Psychologie (ook voor lichttherapie).

Verwijzers kunnen, als zij zijn aangesloten, gebruik maken van Zorgdomein om patiënten digitaal aan te melden.

Spoedopnames

Spoedopnames vinden plaats op de gesloten afdeling voor crisisinterventie (unit C). Daarnaast onderzoekt de eenheid patiënten die intensieve behandeling, verpleging en/of bescherming nodig hebben.

Neem voor acute opnames contact op met onze opnamecoördinator via: T 088 320 44 91 of fax 088 320 44 49.

Na kantooruren kunt u hiervoor terecht bij Altrecht.