Specialisme

Onderzoek naar behandeleffect

De afdeling Psychiatrie en Psychologie volgt actief een landelijk beleid binnen de Geestelijke Gezondheidszorg door aan nieuwe patiënten vragenlijsten voor te leggen; de zogenoemde Routine Outcome Monitoring (ROM). Het doel hiervan is zicht krijgen op het effect van de geboden behandeling in het belang van een zorgvuldig en juist behandelaanbod.

Vragenlijst

Praktisch betekent dit dat wij u na afloop van het intakegesprek vragen om op de afdeling twee vragenlijsten in te vullen op een computer. Hierbij gaat het om andere vragenlijsten dan de papieren exemplaren die u heeft ontvangen bij de intakebrief.

Het invullen ervan duurt ongeveer 20 minuten. Daarnaast vragen wij in sommige gevallen om vragenlijsten, specifiek gericht op uw klachten in te vullen.

Uw klachten in kaart

Deze vragenlijsten dragen bij aan het in kaart brengen van (de ernst van) uw klachten en zijn om die reden ook behulpzaam bij het vaststellen van een goede behandeling.

Aan het eind van een behandelonderdeel vragen wij u de vragenlijsten nogmaals in te vullen waardoor er zicht komt op de door u beleefde effecten van de behandeling, uw klachten en uw welbevinden.

EPD

De formulieren worden toegevoegd aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) waarin uw behandelgegevens zijn opgenomen. Toegang tot dit EPD is exclusief voorbehouden aan medewerkers van de afdeling Psychiatrie & Psychologie die betrokken zijn bij uw diagnostiek en behandeling, met uitzondering van extreme situaties waarin uw leven acuut gevaar loopt.

Geanonimiseerde gegevens, niet herleidbaar tot u of iemand anders, kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aan ons doorgeven.

Lees meer over ons privacybeleid.

Vragen?

Heeft u vragen over het invullen van de formulieren en/of het doel hiervan? Stel deze dan gerust aan de behandelaar waarmee u het eerste gesprek heeft of aan een medewerker van het medisch secretariaat.