Specialisme

SportsClinic

Het St. Antonius Ziekenhuis werkt al geruime tijd samen met FysioHolland Medicort onder de naam SportsClinic. 

Het doel van de samenwerking is om (top)sporters van medische zorg te voorzien middels een multidisciplinaire aanpak, zodat:

  • u optimaal kunt bewegen,
  • u zo goed mogelijk uw sport kunt blijven beoefenen,
  • er zorg wordt gedragen voor optimale behandeling van blessures en uitvoering van 'return-to-sport' trajecten. 

FysioHolland Medicort

FysioHolland Medicort is expert op het gebied van innovatieve en excellente (sport)fysiotherapie en orthopedische revalidatie. Hun aanbod op specifieke totaalzorg voor (top)sporters is vooruitstrevend op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

De geboden zorg binnen SportsClinic bestaat uit het uitvoeren van Fysiotherapeutische Diagnostische Onderzoeken (FDO’s) voor de sportgeneeskundige en orthopedische zorgprocessen. Daarnaast zijn er combi-sportspreekuren in samenwerking met orthopeed en/ of sportarts en kun je er terecht voor second opinions bij sportgerelateerde klachten in relatie tot orthopedie.

Meer informatie leest u op de website van Fysioholland