Annemarie Verboom is stomaverpleegkunidge in het St. Antonius Ziekenhuis

A. (Annemarie) Verboom

Verpleegkundig consulent stomazorg

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Ontlastingsincontinentie

Het ondergaan van een operatie waarbij ook nog een stoma wordt aangelegd is zeer ingrijpend. Ik vind het belangrijk om de patiënt in zijn of haar waarde te laten, aan te sluiten bij de beleving van de patiënt maar op deskundige en professionele wijze de juiste en specifieke zorg en aandacht en begeleiding in dit  proces te geven. Het tonen van empathie is hierbij van onschatbare waarde.

Werkervaring

  • 2016 - heden: stomaverpleegkundige bij het St. Antonius Ziekenhuis
  • 1999 - 2017: stomaverpleegkundige bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
  • 1996 - 1999: stomaverpleegkundige bij St. Elisabeth Ziekenhuis

Opleiding

  • Cusus algemene wondbehandeling: WCS Academy te Leiden, afgerond: 2003
  • Inservice-opleiding tot A-verpleegkundige: opleiding gevolgd te Den Haag, afgerond: 1998
  • Opleiding stomazorg: gevolgd in Bunnik, afgerond: afgerond: 1997
  • Basiscursus verplegen van patiënten met een oncologische aandoeningen, afgerond: 1996
  • IBW management in ziekenhuizen en instellingen LUMC Leiden, afgerond: 1986

Talen

Nederlands, Engels, Duits