J.J.W. (Judith) Lurvink is verpleegkundig consulent interstitiële longziekten in het St. Antonius Ziekenhuis

J.J.W. (Judith) Lurvink

Verpleegkundig consulent interstitiële longziekten

Werkervaring

  • 2019 - heden: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgerond 2000
  • 2001 - 2019: werkzaam in de extramurale zorg

Opleiding

  • HBO-opleiding Verpleegkunde: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, afgerond: 2000

Werkzaam op locatie