Homepage Sportsclinic

Kosten & vergoeding SportsClinic

Sportmedisch onderzoeken

De kosten van de sportmedische onderzoeken vallen onder de aanvullende zorg. Dat betekent dat u de rekening eerst zelf betaalt en de factuur vervolgens op kunt sturen naar uw zorgverzekaar. Als u bij uw zorgverzekeraar een een aanvullende zorgverzekering heeft voor sportmedische onderzoeken, dan krijgt u (een deel van) het bedrag retour. Het is verstandig om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor aanvullend verzekerd bent en welk deel er vergoed wordt. De kosten van de sportmedische onderzoeken vallen niet onder de wettelijke eigen bijdrage. Sportsclinic is een FSMI en SCAS-gecertificeerde instelling.

(Blessure)consulten

De kosten van een (blessure)consult inclusief de aanvullende onderzoeken vallen onder de basiszorg. De nota is opgebouwd volgens de diagnose-behandel-combinatiesystematiek ( DBC).  In de nota staat het aantal consultaties, de verrichtingen die de sportarts heeft gedaan om tot een diagnose van uw klachten te komen en de adviezen en/of behandelverrichtingen vermeld. U bent behandeld door de sportarts. Desondanks ziet u op de nota mogelijk een vermelding 'orthopedie' of 'interne geneeskunde' of een ander medisch specialisme. Dit komt omdat in de DBC-systematiek voor de sportarts nog geen sportmedische diagnoses zijn ontwikkeld. Daarom maken we gebruik van diagnoses, waarvan andere specialisten ook gebruik maken.

Vergoeding van de nota

Sportartsen die niet in dienst van een ziekenhuis zijn, hebben geen contracten met de zorgverzekeraars kunnen afsluiten. Dit geldt ook voor SMA Utrecht en SportsClinic. Deze sportmedische zorg wordt zodoende 'niet-gecontracteerde zorg' genoemd. De zorgverzekeraars vergoeden deze zorg niet altijd volledig. Dit verschilt per zorgverzekeraar en kan mede afhankelijk zijn van of u een restitutie- of naturapolis heeft. Als u de nota bij de zorgverzekering indient, krijgt u vanzelf bericht welke vergoeding voor u van toepassing is. Raadpleeg uw zorgverzekeraar om te weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Eigen risico

Bij medische zorg die onder de basisverzekering valt (alle medisch specialistische zorg, dus ook sportgeneeskunde) geldt altijd dat u per jaar het bedrag van het wettelijk eigen risico van € 385 (voor 2017) eerst zelf dient te betalen. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico boven op het verplichte eigen risico dan ligt dit bedrag hoger.