Homepage Sportsclinic

Kosten & vergoeding SportsClinic

Sportmedisch onderzoeken

De kosten van de sportmedische onderzoeken (zie de informatie over de tarieven hieronder) vallen onder de aanvullende zorg. Dat betekent dat u de rekening eerst zelf betaalt en de factuur vervolgens naar uw zorgverzekaar opstuurt. Als u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende zorgverzekering heeft voor sportmedische onderzoeken, dan krijgt u (een deel van) het bedrag terug. Het is verstandig om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor aanvullend verzekerd bent en welk deel vergoed wordt. De kosten van de sportmedische onderzoeken vallen niet onder de wettelijke eigen bijdrage. Sportsclinic is een FSMI en SCAS-gecertificeerde instelling.

(Blessure)consulten

Het pakket van consulten, controles en aanvullend onderzoek vormt een DBC-zorgproduct, waarbij niet bij voorbaat vast staat wat de kosten zijn. Net als bij andere medisch specialisten is dat afhankelijk van het aantal verrichtingen en de verschillende kosten van diverse verrichtingen. De vergoeding vindt plaats uit uw basisverzekering met beslag op uw eigen risico en eigen bijdrage (naturapolis).

Vergoeding van de nota

Sportartsen van SportsClinic zijn niet in dienst van het St. Antonius Ziekenhuis en hebben geen contracten met de zorgverzekeraars. De sportmedische zorg valt onder 'niet-gecontracteerde zorg'. De zorgverzekeraars vergoeden deze zorg niet altijd volledig. Dit verschilt per zorgverzekeraar en is mede afhankelijk van uw zorgverzekering (restitutie- of naturapolis). Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Eigen risico

Bij medische zorg die onder de basisverzekering valt (alle medisch specialistische zorg, dus ook sportgeneeskunde) geldt altijd dat u per jaar het bedrag van het wettelijk eigen risico van € 385 (voor 2018) eerst zelf dient te betalen. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico boven op het verplichte eigen risico dan ligt dit bedrag hoger.

Tarieven

Hieronder vindt u alle tarieven voor de verschillende diensten van onze sportartsen, die niet in de basisverzekering vallen. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar welke kosten en diensten u vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering.

Sportmedische onderzoeken

Dienst Tarief
Basis sportmedisch onderzoek € 125,-
Basis plus sportmedisch onderzoek € 160,-
Groot sportmedisch onderzoek met bloedonderzoek € 235,-
Groot sportmedisch onderzoek zonder bloedonderzoek € 227,50
Uitgebreid sportmedisch onderzoek met bloedonderzoek € 285,00
Uitgebreid sportmedisch onderzoek zonder bloedonderzoek € 277,50
Topsport medisch onderzoek € 335,-
Groot sportmedisch onderzoek NOC*NSF € 200,-
Uitgebreid sportmedisch onderzoek NOC*NSF € 450,-
Inspanningstest € 135,-
Inspanningstest met ademgasanalyse € 175,-
Inspanningstest met herhaalde longfunctietest

€ 175,-

Sportmedische onderzoeken sportbonden, -verenigingen en evenementen

Dienst Tarief
Alpe d’HuZes medische verklaring € 125,-

Alpe d’HuZes basis plus sportmedisch onderzoek

€ 160,-
Alpe d’HuZes uitgebreid sportmedisch onderzoek met bloedonderzoek € 260,-
Veiligheid en vakmanschap sportmedisch onderzoek € 160,-

Diversen

Dienst Tarief
Longfunctietest € 40,-
Rust ECG (hartfilmpje) € 40,-
Bloedonderzoek uitgebreide screening topsporters € 120,-
Rapportage aan derden € 95,-
Rapportage en advies aan derden € 185,-

Aan onze balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.