Polikliniek bezoeken

Tips ter voorbereiding op uw polibezoek

Als u een afspraak heeft op de poli, kunt u in een keer veel informatie te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld over een onderzoek dat u moet ondergaan, een aandoening die bij u is vastgesteld of een behandeling die u wellicht moet ondergaan. Daarnaast kan zo'n gesprek ook spanning en/of emoties met zich meebrengen, waardoor u wellicht informatie mist of vragen die u had vergeet te stellen. Als u weer thuis bent, bedenkt u wat u had willen vragen.

Een goede voorbereiding helpt om ervoor te zorgen dat u de informatie krijgt die u wilt.

Onze tips

 • Schrijf uw vragen van tevoren op. Zo is de kans dat u iets vergeet te vragen kleiner. 
 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Het is mogelijk om via uw mobiele telefoon, een naaste deel te laten nemen aan het gesprek met uw zorgverlener. Twee horen meer dan een, samen hoort u meer. U mag ook het gesprek opnemen bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon. Overleg dit vooraf wel even met uw zorgverlener.
 • Maak aantekeningen van wat de arts vertelt. Zo kunt u dit thuis rustig nalezen. Of neem uw gesprek op, met uw mobiele telefoon bijvoorbeeld.
 • Vraag gerust om uitleg van medische termen als dat nodig is.
 • Om te controleren of u alles goed heeft begrepen, kunt u in uw eigen woorden herhalen wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het zo goed begrepen heeft.
 • Uw zorgverlener stelt tijdens een gesprek verschillende vragen om er achter te komen wat er met u aan de hand is. Misschien is er ook informatie waarvan u graag wilt dat de zorgverlener het weet. Bijvoorbeeld over uw wensen, ervaringen of angsten. Bespreek dit gerust.
 • Lees onze folder Welkom op de poli. Hierin vindt u alle informatie over een bezoek aan een van onze poliklinieken. Of ga naar Youtube om onze animatiefilm 'Voorbereiding op uw afspraak bij de polikliniek ' te bekijken.

3 goede vragen

De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft 3 goede vragen opgesteld die u kunnen helpen om tijdens een gesprek met uw zorgverlener alle informatie te krijgen die u nodig heeft. Deze 3 goede vragen zijn:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?

Op de website 3 goede vragen vindt u meer informatie hierover.