Afspraak maken

Bij veel specialismen kunt u zowel telefonisch als online een afspraak maken. Op deze pagina vindt u de telefoonnummers.  Onze poli's zijn bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.  U kunt online een afspraak maken als u een account heeft voor ons digitale patiëntportaal Mijn Antonius.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • Een geldig identiteitsbewijs. Bent u nog niet als patiënt ingeschreven bij het St. Antonius? Wilt u zich dan 15 minuten vóór uw afspraak inschrijven. Dat kan bij de centrale receptie waar we uw persoonlijke gegevens vastleggen en een foto maken voor uw medisch dossier.
 • Uw zorgverzekeringspas.
 • Een verwijsbrief van uw (huis)arts. Als u geen verwijsbrief van uw arts heeft ontvangen, dan heeft uw arts deze digitaal naar ons verzonden.
 • Een actueel medicatieoverzicht. Uw apotheek kan u een overzicht geven van de medicijnen die u gebruikt. Als u zorgverleners en apothekers toestemming heeft gegeven uw actuele medicatiegegevens op te vragen via het Landelijk Schakel Punt (LSP), hoeft u zelf geen overzicht mee te nemen.
 • Een lijstje met uw vragen. Dit kan handig zijn tijdens het gesprek met uw zorgverlener. Ook is het goed om iemand mee te nemen. Soms krijgt u veel informatie. Samen onthoudt u meer.

Afspraak verzetten of afzeggen

 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen door te bellen met de poli.
 • Afspraken die u online gemaakt heeft, kunt u zowel online als telefonisch tot 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen via het patiëntportaal Mijn Antonius.

Patiëntportaal Mijn Antonius

Het is handig om voordat u de polikliniek bezoekt een account aan te maken in Mijn Antonius. U kunt uw account dan direct laten activeren op de polikliniek.

Naast het maken en/of verzetten van afspraken biedt mijn Antonius veel mogelijkheden om zelf u zorg te regelen. Lees alle informatie over Mijn Antonius.

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een polibezoek extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te voor uw bezoek te melden bij de poli waar u een afspraak heeft:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van een MRSA-positieve patiënt?