Uw afspraken tijdens corona

Uw dagbehandeling of onderzoek tijdens corona

U heeft een afspraak in ons ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis gelden verschillende maatregelen. In dit bericht de belangrijkste informatie.

Op deze pagina snel naar

Meer over de corona-maatregelen

Enkele dagen voor uw afspraak

Voor sommige afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nemen we enkele dagen van tevoren contact met u op via Mijn Antonius, e-mail of telefoon en stellen wij u de volgende vragen:

 • Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen? Hierbij gaat het om klachten die u sinds kort heeft en niet over klachten die u altijd heeft vanwege andere aandoeningen:
  • Temperatuur boven de 38.0 C (bij paracetamolgebruik boven 37.5 C)
  • Luchtwegklachten zoals: hoesten, verkoudheid, reuk- en/of smaakstoornis.
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand met corona?*
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een buitenlands gebied geweest met code oranje/rood?*

Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Dan stellen we de afspraak uit óf gaat de afspraak door en worden passende maatregelen genomen.

*Bent u na 5 dagen quarantaine negatief getest op corona én heeft u geen klachten dan mag u wel naar het ziekenhuis komen.

Inmiddels zijn steeds meer mensen gevaccineerd tegen Covid-19. Mensen die volledig tegen Covid-19 zijn ingeënt, kunnen het virus nog wel oplopen. Of u nog besmettelijk bent na vaccinatie is op dit moment nog onduidelijk. Daarom blijft het huidige triagebeleid gelden en worden bovenstaande vragen ook met u doorgenomen als u al gevaccineerd bent.

Vlak voor uw dagbehandeling/onderzoek

 • Stel uzelf bovenstaande vragen. Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel de afdeling voor overleg.
 • Heeft u een huisgenoot met klachten die kunnen wijzen op corona? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel de afdeling voor overleg.
 • Plan uw route naar het ziekenhuis zo dat u op tijd bent.

Het ziekenhuis binnengaan

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand en geef ook geen hand.
 • U mag met 1 begeleider naar uw afspraak.  
  • Heeft u meer begeleiding nodig? Overleg dan vooraf met de afdeling. 
 • Draag overal in het ziekenhuis een chirurgisch mond-neusmasker. Dit geldt ook als u geen klachten heeft.
 • Desinfecteer uw handen met de handalcohol.  

Uw dagbehandeling/onderzoek

 • Uw zorgverlener geeft u bij binnenkomst geen hand. 
 • In de spreekkamer mag u uw mond-neusmasker afzetten, tenzij uw zorgverlener of afdeling een andere afspraak met u heeft gemaakt.
 • De uitslag volgt indien mogelijk telefonisch of via videoafspraak.

Na uw dagbehandeling/onderzoek

 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak en desinfecteer uw handen. 
 • Als uw zorgverlener medicatie voorschrijft, kunt u deze meteen afhalen bij de St. Antonius Apotheek.
 • Als u moet wachten op uw begeleider of taxi, doe dit dan in de centrale hal van het ziekenhuis.

Meer informatie

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Code
COVALG 02-AD