Uw afspraken tijdens corona

Uw poli-afspraak tijdens corona

U heeft een afspraak in ons ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis gelden verschillende maatregelen.

Op deze pagina snel naar

Enkele dagen voor uw afspraak

Voor sommige afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nemen we enkele dagen van tevoren contact met u op via Mijn Antonius, e-mail of telefoon en stellen wij  u de volgende vragen:

 • Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen? Hierbij gaat het om klachten die u sinds kort heeft en niet over klachten die u altijd heeft vanwege andere aandoeningen:
  • Temperatuur boven de 38.0 C (bij paracetamolgebruik boven 37.5 C)
  • Luchtwegklachten zoals: hoesten, benauwdheid, keelpijn, neusverkoudheid, reuk- en/of smaakstoornis.
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand met corona?*
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een buitenlands gebied geweest met code oranje/rood?*

Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Dan stellen we de afspraak uit óf gaat de afspraak door en nemen we passende maatregelen.
*Bent u na 5 dagen quarantaine negatief getest op corona én heeft u geen klachten dan mag u wel komen.

Inmiddels zijn steeds meer mensen gevaccineerd tegen Covid-19. Mensen die volledig tegen zijn ingeënt, kunnen het virus nog wel oplopen. Of u nog besmettelijk bent na vaccinatie is op dit moment ook nog onduidelijk. Daarom blijft het huidige triagebeleid gelden en worden bovenstaande vragen ook met u doorgenomen als u al gevaccineerd bent. 

Vlak voor uw afspraak

 • Stel uzelf bovenstaande vragen. Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel de poli voor overleg. Dat geldt ook voor een eventuele begeleider.
 • Heeft u een huisgenoot met klachten die kunnen wijzen op corona? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel de poli voor overleg.

Het ziekenhuis binnengaan

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand en geef ook geen hand.
 • U mag naar de meeste poli's met 1 begeleider, als dat niet kan vanwege de beperkte ruimte in de wachtkamer, dan informeren wij u daarover.
 • Draag overal in het ziekenhuis een chirurgisch mond-neusmasker. Dit geldt ook als u geen klachten heeft.
 • Desinfecteer uw handen met handalcohol. 

Afspraak met uw zorgverlener

 • Uw zorgverlener geeft u bij binnenkomst geen hand. 
 • In de spreekkamer mag u uw mond-neusmasker afzetten, tenzij uw zorgverlener of polikliniek een andere afspraak met u heeft gemaakt.
 • U kunt een naaste telefonisch laten deelnemen aan het gesprek met uw zorgverlener. U mag het gesprek ook opnemen, bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon. Overleg dit vooraf wel even met uw zorgverlener.
 • Een eventuele uitslag volgt indien mogelijk telefonisch of via videoafspraak.

Na uw afspraak

 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak. 
 • Als uw zorgverlener medicatie voorschrijft, kunt u deze afhalen bij de St. Antonius Apotheek. 
 • Desinfecteer uw handen. 
 • Als u moet wachten op de taxi, doe dit dan in de centrale hal van het ziekenhuis. 

Meer informatie

Meer informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis tijdens corona vindt u op onze website. We begrijpen dat al deze maatregelen veel van u vragen, daarom alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip.

Code
COVALG 01-AD