Uw afspraken tijdens de corona-epidemie

Uw poli-afspraak tijdens de corona-epidemie

U heeft een afspraak in ons ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis gelden verschillende maatregelen.

Op deze pagina snel naar

Meer over de corona-maatregelen

Enkele dagen voor uw afspraak

Voor sommige afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nemen we enkele dagen van tevoren contact met u op via Mijn Antonius, e-mail of telefoon en stellen wij  u de volgende vragen:

 • Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen? Hierbij gaat het om klachten die u sinds kort heeft en niet over klachten die u altijd heeft vanwege andere aandoeningen:
  • Temperatuur boven de 38.0 C (bij paracetamolgebruik boven 37.5 C)
  • Luchtwegklachten zoals: hoesten, benauwdheid, keelpijn, neusverkoudheid, reuk- en/of smaakstoornis.
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand met corona?*
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een buitenlands gebied geweest met code oranje/rood?*

Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Dan stellen we de afspraak uit óf gaat de afspraak door en nemen we passende maatregelen.
*Bent u na 5 dagen quarantaine negatief getest op corona én heeft u geen klachten dan mag u wel komen.

Inmiddels worden steeds meer mensen gevaccineerd tegen Covid-19. Mensen die volledig tegen zijn ingeënt, kunnen het virus nog wel oplopen. Of u nog besmettelijk bent na vaccinatie is op dit moment ook nog onduidelijk. Daarom blijft het huidige triagebeleid gelden en worden bovenstaande vragen ook met u doorgenomen als u al gevaccineerd bent. 

Vlak voor uw afspraak

 • Stel uzelf bovenstaande vragen. Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel de poli voor overleg. 
 • Heeft u een huisgenoot met klachten die kunnen wijzen op corona? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel de poli voor overleg.
 • Wij verzoeken u om 5 minuten voor uw afspraak in de wachtkamer te zitten. Bent u eerder aanwezig? Wacht dan in uw auto, of als u met het OV of taxi komt: in de centrale hal. 

Het ziekenhuis binnengaan

 • U mag met 1 begeleider naar binnen.
  • Heeft u meer begeleiding nodig? Overleg dan vooraf met de poli. 
 • Draag op de aangegeven plekken in het ziekenhuis een mond-neusmasker om onze kwetsbare patiënten te beschermen. Dat geldt ook als u geen klachten heeft. 
 • Desinfecteer uw handen met de handalcohol. 
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere patiënten en medewerkers, ook met mond-neusmasker op.

Afspraak met uw zorgverlener

 • Uw zorgverlener geeft u bij binnenkomst geen hand. 
 • In de spreekkamer mag u uw mond-neusmasker afzetten, tenzij uw zorgverlener of polikliniek een andere afspraak met u heeft gemaakt.
 • U kunt een naaste telefonisch laten deelnemen aan het gesprek met uw zorgverlener. U mag het gesprek ook opnemen, bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon. Overleg dit vooraf wel even met uw zorgverlener.
 • Als er bij onderzoek/behandeling geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, neemt uw zorgverlener de gepaste voorzorgsmaatregelen. 
 • Een eventuele uitslag volgt indien mogelijk telefonisch of via videoafspraak.

Na uw afspraak

 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak. 
 • Als uw zorgverlener medicatie voorschrijft, kunt u deze afhalen bij de St. Antonius Apotheek. Voor sommige medicijnen gelden aangepaste regels
 • Desinfecteer uw handen. 
 • Als u moet wachten op de taxi, doe dit dan in de centrale hal van het ziekenhuis. 

Meer informatie

Meer informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis tijdens corona vindt u op onze website. We begrijpen dat al deze maatregelen veel van u vragen, daarom alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip.

Code
COVALG 01-AD