Zorg contactlenzen over naar 'Lens'

Veelgestelde vragen overdracht zorg contactlenzen

Waarom wordt de zorg overgedragen?

Medische contactlenzen zijn soms nodig bij bepaalde oogziektes. Door deze overdracht wordt het mogelijk om binnen het St. Antonius Ziekenhuis een bredere zorg aan te bieden op het gebied van contactlenzen.

Per wanneer wordt de zorg overgedragen?

Per 1 januari 2020. Tot die tijd gaat het nog zoals u nu gewend bent.

Waar vind ik meer informatie over Lens?

Op www.lens.nl vindt u meer informatie over Lens.

Wat verandert er voor mij?

  • Vanaf 1 januari 2020 kunt u voor uw contactlenzen geen afspraak meer maken via de balie van de poli Oogheelkunde. Om deze afspraken te maken belt u met Lens: 030-2317840.
  • De controles worden gedaan door 2 optometristen van Lens: Leon en Bahram.
  • Janine van der Heijden-Verkleij beëindigt haar werkzaamheden als contactlenzenspecialist vanaf januari 2020, maar ze blijft werkzaam als optometrist op de poli Oogheelkunde.
  • Nabestellen van uw contactlenzen kan bij Lens ook telefonisch: 030-2317840 of via e-mail: utrecht@lens.nl.

Hoe maak ik een afspraak?

U maakt de afspraak voor de contactlenscontrole voortaan door te bellen met Lens Utrecht: 030 - 231 78 40. U kunt hiervoor niet meer bellen met de poli Oogheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis. De controle afspraak zal, zoals u gewend bent, wel blijven plaatsvinden op de poli Oogheelkunde.

Waar en wanneer vinden de spreekuren plaats?

De spreekuren vinden op woensdag en donderdag plaats. Op woensdag zijn de spreekuren op locatie Nieuwegein en Utrecht. En op donderdag is het spreekuur op locatie Woerden.

Blijf ik dezelfde contactlenzen houden?

Ja, de contactlenzen die u momenteel draagt kunt u blijven dragen. Deze kunnen uiteraard worden nabesteld via Lens. U kunt nabestellen tijdens uw controle afspraak, maar ook telefonisch of per e-mail: 030 - 231 78 40, utrecht@lens.nl.

Veranderen de prijzen van de contactlenzen?

U blijft dezelfde prijs betalen voor uw contactlenzen als u gewend bent.

Wat gebeurt er met de medische zorg?

De medische zorg voor uw ogen blijft in handen van uw vertrouwde oogartsen van het St. Antonius. Alleen de zorg voor uw contactlenzen wordt overgedragen aan de gediplomeerde HBO-optometristen van de firma Lens.

Wat gebeurt er met mijn medische informatie?

Alleen de gegevens van uw contactlenzen worden doorgegeven aan Lens. Uw medische gegevens vallen hier niet onder en blijven alleen toegankelijk via uw medisch dossier van het ziekenhuis.

Worden mijn contactlenzen vergoed door de verzekeraar?

Als u contactlenzen heeft op basis van een door de oogarts afgegeven medische indicatie (bijvoorbeeld sclerale lenzen) worden uw contactlenzen vergoed vanuit uw basisverzekering. Lens heeft met alle zorgverzekeraars afspraken. Zij dienen deze contactlenzen voor u in. U hoeft alleen rekening te houden met de wettelijke eigen bijdrage per contactlens. Zoals alle zorgkosten gaat dit wel van uw eigen risico af.

Als u zonder medische indicatie contactlenzen draagt (dus cosmetische contactlenzen, bijvoorbeeld daglenzen of maandlenzen) dan is het mogelijk om een deel vergoed te krijgen via een aanvullende verzekering. Lens kan voor u uitzoeken of u recht heeft op een vergoeding en deze voor u indienen.

Kan ik ook kiezen om niet over te gaan Lens?

Ja. Uiteraard bent u niet verplicht uw contactlenzen door Lens te laten controleren. Het staat u vrij om voor een andere contactlensspecialist te kiezen. U kunt dan alleen niet meer uw contactlenzen op de poli Oogheelkunde laten controleren.