Homepage ILD Expertisecentrum

Wetenschappelijk onderzoek naar ILD

De oorzaak en het beloop van interstitiële longziekten zoals sarcoïdose en longfibrose zijn onbekend. Ook is de beste behandeling van een interstitiële longziekte vaak ingewikkeld. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Naast patiëntenzorg en het opleiden van specialisten legt het St. Antonius ILD Expertisecentrum zich daarom ook toe op wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van wetenschappelijk onderzoek binnen het St. Antonius ILD Expertisecentrum is:

  • het ontdekken van de oorzaak van de ziekte
  • meer inzicht krijgen in het ziekteproces
  • het vinden van (betere) behandelmogelijkheden.

Om dit te bereiken zijn de gegevens van grote groepen patiënten nodig.

Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoeksteam van het St. Antonius ILD Expertisecentrum probeert daarom om zo veel mogelijk gegevens van patiënten (anoniem) bijeen te brengen. Als patiënt kunt ook u hieraan bijdragen. Regelmatig loopt er een wetenschappelijk onderzoek waaraan u zou kunnen deelnemen. Afhankelijk van uw diagnose en behandeling nodigt uw behandelend arts u hiervoor uit. Deelname is altijd vrijwillig. U kunt ook deelnemen aan de Biobank ILD studie. U kunt bij uw bezoek aan het expertisecentrum aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname.

Indien u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, wordt u in principe niet op de hoogte gesteld van uw individuele uitslagen. Deze zijn namelijk verwerkt zonder uw persoonsgegevens (anoniem). Zo wordt uw privacy optimaal beschermd.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijke tijdschriften en wordt grotendeels op deze webstie geplaatst.