ROW Expertisecentrum

Wetenschappelijk onderzoek naar Rendu-Osler-Weber

Er is alveel bereikt op het gebied van opsporing, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Rendu-Osler-Weber. Maar er is nog veel méér te winnen voor bestaande en toekomstige patiënten. Dat kan alleen met behulp van wetenschappelijk onderzoek. En dat is duur.

Daarom heeft het St. Antonius Ziekenhuis de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO) opgericht.  In 2017 werd de naam van deze stichting veranderd in het Kees Westermann Fonds, naar de oprichter van het ROW Expertisecentrum. Deze stichting maakt onderzoek naar ROW mogelijk, onder andere door geld in te zamelen. 

Doel van het Kees Westermann Fonds

Het uiteindelijke doel van het Kees Westermann Fonds is om ROW te voorkomen of te genezen. Maar op de kortere termijn is het al fantastisch als patiënten van hun lastige bloedneuzen en maagdarmbloedingen afgeholpen kunnen worden!

Om deze doelen te bereiken, moet onder meer onderzocht worden hoe de verschillende DNA-afwijkingen precies tot misvormde bloedvaten leiden en moeten er nieuwe behandelmethoden ontwikkeld en getest worden.

Kees Westermann Fonds en het St. Antonius

Het Kees Westermann Fonds heeft het St. Antonius Ziekenhuis als thuisbasis. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is het St. Antonius het landelijke expertisecentrum voor ROW. Dat betekent dat de daaraan verbonden artsen ('ROW-artsen') veel patiënten met ROW screenen, behandelen en controleren. Ten tweede werkt het ziekenhuis samen met vooraanstaande laboratoria en andere expertisecentra.

Hoe kunt u het Kees Westermann Fonds steunen?

U kunt het Kees Westermann Fonds steunen door geld over te maken aan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO) te Nieuwegein, rekeningnummer NL09 ABNA 0248 9785 43. Uw donaties zijn meer dan welkom! Dat geldt natuurlijk ook voor legaten.

Sinds 2008 is SWORO  - en nu dus het Kees Westermann Fonds - een geregistreerde ANBI-instelling. Dat houdt in dat u uw giften af kunt trekken voor de inkomstenbelasting. Op de site van de Belastingdienst kunt u zien welke regels daarvoor gelden. Het Kees Westermann Fonds hoeft over giften en legaten geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Dat betekent dat uw hele gift of legaat bij het fonds terechtkomt.

Meer informatie?

Op de website Kees Westermann Fonds vindt u meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek en over hoe u hieraan kunt bijdragen. 

Toon meer