Wondzorg

Het specialisme wondzorg richt zich op de behandeling van diverse complexe wonden.

De verpleegkundig consulent wond- en decubituszorg is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met allerlei soorten complexe wonden. De verpleegkundig consulent wordt geconsulteerd door huisartsen, medisch specialisten en verpleegafdelingen en geeft adviezen over wondbehandeling, decubituspreventie- en behandeling.

Onder een 'complexe wond' wordt verstaan:

  • decubitus
  • arterieel ulcus
  • diabetische voetwond
  • traumatische wond
  • geïnfecteerde (chirurgische) wond
  • oncologische wond/ulcera

Spreekuur

Op locatie Nieuwegein is er poliklinisch spreekuur van maandag t/m vrijdag.
Op locatie Utrecht is er poliklinisch spreekuur op maandag en donderdag.

Afspraak maken?

Na verwijzing door een specialist (bijv. vaatchirurg, chirurg, internist, etc.) kunt u een afspraak maken. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 9.00 uur en van 13.00 - 13.30 uur.

Buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost. De huisarts kan beoordelen of u moet worden doorgestuurd naar de Spoedeisende Hulp.