Behandelingen & onderzoeken

Zuivel toevoegen voeding kind

Als uit een provocatietest is gebleken dat een kind niet (meer) overgevoelig is voor koemelk mag dit toegevoegd worden aan de voeding. Het toevoegen gebeurt stap voor stap. Als er klachten ontstaan moet direct gestopt worden met het schema. In deze folder vindt u het schema voor toevoegen van zuivel.

Op deze pagina snel naar

Code
ANT 708