Wachttijden


Hier worden de kortste, actuele wachttijden vermeld. Het overzicht geeft de wachttijd weer in weken en wordt maandelijks vernieuwd*.

Uiteraard gelden de vermelde wachttijden niet voor patiënten met spoed. De wachttijden zijn onderverdeeld in drie categorieën; polikliniek, behandeling en diagnostiek (zie onderstaande tabellen)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Opname, T 088 - 320 31 00. De afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur. Houd alstublieft uw patiëntenpas bij de hand.

* Wachttijden als laatst geactualiseerd op: 01-02-2017

Wachttijden polikliniek

Onder wachttijden polikliniek wordt verstaan 'het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt'. De wachttijden zijn afhankelijk van uw specifieke wensen. Indien u graag door een specifieke specialist of op een specifieke locatie geholpen wilt worden dan kunnen de wachttijden afwijken van de vermelde wachttijden.

Poli Weken
Poli Anesthesiologie 4

Poli Cardiologie:

7
Poli Cardiothoracale Chirurgie0-1
Poli Chirurgie Algemeen / Heelkunde
   - Mammapoli 
1
0-1
Poli Dermatologie2
Poli Gynaecologie
   - Fertiliteit
   - Gynaecologische echo 
1
2
0-1
Poli Interne Geneeskunde1
Poli Kaakchirurgie 6
Poli Keel-, Neus- en Oorheelkunde  1
Poli Kindergeneeskunde algemeen1
Poli Longziekten2
Poli Maag-, Darm-, Leverziekten10
Poli Neurochirurgie3
Poli Neurologie1
Poli Oogheelkunde
   - Patiënten met staar 
10
Poli Orthopedie  0-1 
Poli Pijnbestrijding 4
Poli Plastische Chirurgie 0-1
Poli Psychiatrie & Psychologie9
Poli Reumatologie3
Poli Revalidatie3
Poli Urologie 

3

Poli Vaatchirurgie 1
Poli Verloskunde (Alnatal) 0-1


Wachttijden behandeling

Hieronder vindt u een overzicht van onze wachttijden. Met ‘wachttijden voor behandeling’ bedoelen we het aantal weken tussen het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw behandelend arts, tot het moment dat u wordt opgenomen voor de operatie.

Onderstaande wachttijden zijn berekend aan de hand van de wachttijden van de afgelopen maanden (volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit). Dit betekent dat de wachttijden in dit overzicht een indicatie zijn; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. Wilt u graag door een bepaalde specialist of op een specifieke locatie geholpen worden? Ook dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.

Wilt u weten wat de actuele wachttijd is voor uw behandeling? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Opname: T 088 - 320 31 00. De afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur. Houd alstublieft uw patiëntenpas bij de hand.    

Behandeling Weken
Anesthesiologie
   - Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (anesthesiologie, neurochirurgie) 


7
Cardiologie
   - Dotterbehandeling 

0-1 

Chirurgie
   - Operatie middenrifbreuk (nissenplastiek)
   - Maagverkleining (gastric bypass)
   - Dotteren (door de vaatchirurg)
   - Plaatsing vaatprothese bij buikaneurysma (stent)
   - Galblaas
   - Liesbreuk
   - Operatieve behandeling borstkanker
   - Operatieve behandeling kanker van de dikke darm
   - Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) i.v.m. PAOD (heelkunde)5
6
0-1
6
3
3
5
5
6

Dermatologie/vaatchirurgie
  - Spataderen

4
Gynaecologie 
   - Baarmoederverwijdering
   - Sterilisatie vrouw

7
6
KNO
   - Neus en/of keelamandelen
   - Oorbuisjes voor volwassenen
   - Oorbuisjes voor kinderen
   - Neustussenschot
   - Bijholtenoperaties (bij o.a. bijholtenontsteking, poliepen)
4

4
7
6
Neurochirurgie  
   - Hernia/kanaalstenose (algemeen)    
   - Operatie aan de elleboogzenuw
   - Operatie carpale tunnelsyndroom  
 
5
4
Oogheelkunde  
   - Staaroperatie (cataract)

1
Orthopedie  
   - Kijkoperatie knie  
   - Totale knieoperatie  
   - Menicus/kniebanden   
   - Totale heupoperatie  
   - Schoudercuff  
   - Schouderstabilisatie  
   - Schouderprothese   

6
7
6
7
6
8
10
Plastische Chirurgie  
   - Borstverkleining  
   - Buikwandcorrectie  
   - Carpaaltunnelsyndroom  
   - Dupuytren

7
9
2
Urologie   
   - Prostaatoperatie met operatierobot   
   - Sterilisatie man   

5
12 
Thoraxchirurgie  
   - Open hartoperatie   

2

 

Wachttijden diagnostiek*

Patiënten die een echo- of röntgenonderzoek moeten laten uitvoeren, kunnen zonder afspraak terecht in het Ziekenhuis Utrecht (Soeswetering 1) of bij Polikliniek Overvecht (Neckardreef 6). De vrije inloop is op beide Utrechtse locaties van 08.30 uur tot 15.30 uur. Patiënten kunnen zich met een verwijsbrief van de huisarts meteen melden bij de balie van Polikliniek Overvecht, of in Ziekenhuis Utrecht bij de balie van Radiologie.

Onder wachttijden diagnostiek wordt verstaan 'het aantal weken tussen het moment dat u van buiten het ziekenhuis een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek'.

* Toelichting: bij wachttijd diagnostiek betreft het een verwijzing door een derde partij, NIET een interne doorverwijzing binnen het St. Antonius Ziekenhuis. Deze wachttijd is dus bedoeld voor patiënten die elders binnen een zorgtraject tegen een lange wachttijd voor diagnostiek aanlopen en eventueel willen uitwijken naar het St. Antonius Ziekenhuis.

Diagnostiek Weken  
Radiologie:
   - MRI-scan knie/lage rug
   - CT-scan niersteen

2
2
 Poli Gastro-enterologie: 
   - Gastroscopie

5
Poli Cardiologie:
- ECG via huisarts2

- Ergometrie (inspanningstest/fietstest)

2

 

Wachttijden Psychiatrie & Psychologie

Psychiatrie & Psychologie Utrecht/Nieuwegein Weken  
Eerste polikliniekbezoek4
Reguliere klinische opname1


Wachttijden Alnatal

Polikliniek Alnatal / Verloskunde Weken  
Eerste polikliniekbezoek0-1