Cardiologie

Onderzoek naar het voorkomen van CVA na een hartklepinfectie met Dopplerapparaat

Andere technieken naast de huidige toegepaste echografie van het hart zijn nog altijd onvoldoende onderzocht bij patiënten met een hartklepinfectie (endocarditis). Iets wat drs. Floris Heinen nu met de ondersteuning van het St. Antonius Onderzoeksfonds op gaat pakken met zijn prospectieve follow-up studie.

Centrale vraag

Hoe betrouwbaar is het maken van een echo van de hersenvaten met behulp van een Dopplerapparaat (TCD) ten behoeve van het voorspellen van het risico op een herseninfarct bij een hartklepinfectie?

Endocarditis is een ernstige aandoening van het hart en kan, ondanks een behandeling met antibiotica, gepaard gaan met complicaties. Eén van de mogelijke complicaties is het loslaten van bacteriepropjes, die een herseninfarct (CVA) kunnen veroorzaken. Om deze complicatie te voorkomen is het belangrijk om de patiënten met een verhoogd risico zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Op dit moment wordt het risico op een CVA ingeschat met behulp van een echografie van het hart. Dit is echter onvoldoende betrouwbaar. Er zijn meer technieken om een risico inschatting te maken. Deze zijn echter nog onvoldoende onderzocht bij patiënten met een endocarditis.

Dopplerapparaat

Eén van deze technieken is het maken van een echo van de hersenvaten met behulp van een Dopplerapparaat (TCD). Hiermee kunnen signalen van kleine bacteriepropjes worden opgespoord. Het echoapparaat ziet eruit als een koptelefoon en wordt op het hoofd ter hoogte van de slapen geplaatst. De TCD is effectief gebleken in het voorspellen van een herseninfarct bij andere aandoeningen. Echter, in het kader van endocarditis is de waarde van TCD nog niet onderzocht.
Een andere techniek die gebruikt zou kunnen worden is een MRI-scan van de hersenen. Een MRI-scan is vergelijkbaar met een röntgenfoto, maar in plaats van röntgenstraling wordt gebruik gemaakt van magnetische velden en radiogolven. Het is nog niet bewezen of een MRI-scan goed kan voorspellen wie een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van een herseninfarct bij endocarditis.

Doel

Het doel van dit onderzoek is dan ook te onderzoeken hoe betrouwbaar het TCD-onderzoek is in het voorspellen van CVA’s bij endocarditis. Het TCD-onderzoek zal worden verricht tijdens de ziekenhuisopname, binnen drie tot vijf dagen na het starten van de antibiotische behandeling.

Het TCD-onderzoek duurt circa één uur en vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie (KNF) van het St. Antonius Ziekenhuis. Daarnaast zal binnen drie tot vijf dagen na het starten van de antibiotische behandeling een MRI-scan van de hersenen worden gemaakt, welke circa 20 minuten duurt. Deze MRI-scan zal beoordeeld worden op de aanwezigheid van zogeheten microbloedingen, dan wel micro infarcten (verstopping van een bloedvat), welke regelmatig worden gezien bij endocarditis.

Om te evalueren of in de tussenliggende periode nieuwe hersenafwijkingen zijn ontstaan ten gevolge van de bacteriepropjes wordt de MRI-scan na drie maanden herhaald. Indien patiënten een operatieve behandeling moeten ondergaan voor de hartklepinfectie zal de tweede MRI-scan 24 uur voor de operatie plaatsvinden. Alle patiënten zullen drie maanden na de deelname aan het onderzoek worden teruggezien op de polikliniek bij zowel de cardioloog als de neuroloog.

Onderzoeksteam

Portretfoto Floris Heinen
Floris Heinen
Portretfoto Marco Post
Marco Post
Portretfoto Joost Kerklaan
Joost Kerklaan
Portretfoto Mirjam Datema
Mirjam Datema
Portretfoto Wouter van Es
Wouter van Es
Portretfoto Nienke Roeschher
Nienke Roeschher

Ontvangen bijdrage van het Onderzoeksfonds:

  • €20.666,-
  • Startdatum: 01-01-2022
  • Looptijd: 3 jaar

Ja, ik wil graag doneren!

Terug naar boven