Home

Privacy & veiligheid

In het St. Antonius Ziekenhuis doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Voor patiënten

  • Privacyverklaring: in onze privacyverklaring met betrekking tot het verlenen van zorg (u bent patiënt) leest u hoe we omgaan met uw gegevens.
  • Mijn Antonius: in de privacyverklaring leest u meer over uw privacy en Mijn Antonius.
  • Inzage in uw gegevens: op onze pagina uw patiëntendossier vindt u meer informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.
  • Bezwaar gebruik medische gegevens: op onze pagina Wel of geen bezwaar gebruik medische gegevens? leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen gebruik van uw gegevens (korte samenvatting).
  • Veiligheid, rechten en plichten: op de pagina Veiligheid, rechten en plichten vindt u meer informatie over o.a. patiëntveiligheid, hoofdbehandelaarschap, klachten en uw medisch dossier.

Voor verpleegkundig studenten

Lees onze privacyverklaring als u een opleiding volgt bij de St. Antonius Academie:

Beleid gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Lees het complete beleid van het St. Antonius Ziekenhuis over gegevensbescherming en informatiebeveiliging (ook voor leveranciers).

Certificeringen

Het St. Antonius Ziekenhuis is gecertificeerd voor NEN 7510 en ISO 27001. De Nederlandse en internationale norm voor goede informatiebeveiliging en gegevensbescherming.
Bekijk voor meer informatie ook de verklaring van toepasselijkheid (versie 1.0). Hierin is te lezen op welke aspecten de certificaten van toepassing zijn.
 

iso27001-nen7510

Melden van beveiligingslekken door derden

St. Antonius Ziekenhuis hecht veel belang aan de veiligheid van zijn informatiesystemen en (medische) apparatuur: deze zijn cruciaal voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Ondanks onze inzet voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is een zwakke plek in het systeem, een zogenaamde kwetsbaarheid. Als een externe partij toch zo’n kwetsbaarheid ontdekt dan hoort het St. Antonius Ziekenhuis dit graag zo snel mogelijk, zodat zo snel mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden. Wij werken graag met externen samen om onze gebruikers en onze systemen nog beter te kunnen beschermen.

Bekijk ons beleid over het melden van beveiligingslekken door derden voor meer informatie over onze procedures voor het melden van een kwetsbaarheid zoals hierboven beschreven.

Terug naar boven