Over het St. Antonius Ziekenhuis

Waar staat het St. Antonius Ziekenhuis voor?

Missie

Samen zorgen voor kwaliteit van leven

Visie

Patiënten en hun naasten voelen zich in ons ziekenhuis gehoord en geholpen. Zij ervaren waardevolle zorg, geleverd door gedreven professionals.

Zorg verlenen wij met aandacht, liefde en respect. Als één team werken wij vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt. Daarbij handelen wij op basis van recente en innovatieve bevindingen. Door zelf onderzoek te doen dragen ook wij hieraan bij. Wij maken kwaliteit van zorg meetbaar en wij bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg continu te verbeteren. Om dit te bereiken investeren wij in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo dragen wij bij aan goede gezondheidszorg.

Onze identiteit

Respect voor elkaar

Iedere patiënt en medewerker is voor ons gelijkwaardig. In ons ziekenhuis is ruimte voor diversiteit en pluriformiteit. We zijn aanspreekbaar op wat we doen en op wie we zijn. Tegelijkertijd vragen wij als ziekenhuis om respect voor onze christelijke signatuur en onze professionele afwegingen bij het verlenen van zorg.

Wezenlijke vragen, die onlosmakelijk verbonden zijn met ziekte, lijden, leven en dood, gaat ons ziekenhuis niet uit de weg. We streven ernaar morele en (medisch-)ethische dilemma’s bespreekbaar te maken met de patiënt en zijn naasten. We hebben daarbij ook oog voor onze eigen medewerkers. Er is ruimte voor zorgverleners met gewetensbezwaren. Daarbij blijft de hulpvraag van onze patiënten leidend.

We hechten eraan dat in ons ziekenhuis eenieder duidelijk en eerlijk naar zichzelf en de ander kan zijn met respect voor elkaar.

Ziel en zakelijkheid

Wij willen in onze zorgverlening zorgvuldig omgaan met mensen. We vragen ons steeds af of we het juiste doen voor de patiënt. Onze zorg is een combinatie van ziel en zakelijkheid. Naast deskundigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid gaat het om aandacht, betrokkenheid en liefde. Dit komt ook terug in onze kernwaarden samen, betrokken, continu verbeteren en innovatief.

Christelijke traditie

In de christelijke traditie van ons ziekenhuis heeft de inzet van religieuzen, zoals de Zusters van Liefde en de Broeders van Joannes de Deo een belangrijke rol gespeeld. De Zusters en Broeders gaven met hun werk een praktische invulling aan betekenisvolle vertellingen uit de christelijke traditie en lieten zich inspireren door Bijbelse verhalen, zoals dat van de ‘Barmhartige Samaritaan'. In dat verhaal gaat het om oog hebben voor onze naaste. Caritas en liefdadigheid zijn onderdeel van onze traditie en vormen nog steeds de basis van onze ‘care en cure’.

De motivatie om werkzaam te zijn in de zorg verschilt per individu. Voor de Zusters en Broeders was dat het geloof in God. Nu werken veel medewerkers in ons ziekenhuis vanuit een andere dan christelijke geloofstraditie of vanuit meer humanistische overwegingen. Waar de inspiratie om te zorgen voor de ander ook vandaan komt, onze zorgverlening is niet los te zien van de ziel van de zorg; het gaat om hulp bieden aan veelal kwetsbare mensen, die zich veilig willen voelen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden hierbij zijn:

  • Samen
  • Betrokken
  • Continu verbeteren
  • Innovatief
Terug naar boven