Waar staat het St. Antonius Ziekenhuis voor?

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

In het St. Antonius Ziekenhuis waarderen en omarmen we al onze medewerkers. We hebben aandacht voor de mens achter de medewerker, we realiseren ons dat mensen verschillen en dat die verschillen waardevol zijn. Zo zorgen we samen voor kwaliteit van leven én werken. Binnen onze organisatie kunnen medewerkers hun kwaliteiten optimaal benutten en vanuit vertrouwen vernieuwen. Dit zorgt voor betere patiëntenzorg en meer werkplezier.

Diverse teams

We geloven dat een divers team leidt tot aanvullende perspectieven die van groot belang zijn voor innovatie en (door)ontwikkeling binnen ons ziekenhuis. Door meer diversiteit op de werkvloer verbetert de kwaliteit van onze patiëntenzorg. En het zorgt ervoor dat medewerkers én patiënten zich welkom voelen.

Iedereen is welkom

Iedereen telt mee, want iedereen heeft een unieke inbreng. We zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We geloven dat we dan meer plezier hebben in het werk en onszelf beter kunnen ontwikkelen. Door ieders eigen kwaliteiten en talenten te benutten, begrijpen we elkaar en onze patiënten beter.

Iedereen voelt zich veilig

We zorgen voor een plek waar we ons veilig voelen om onszelf te zijn, ons uit durven te spreken en ons vrij voelen om eigenaarschap te tonen. We zijn vastberaden om gelijke kansen en eerlijke behandeling te waarborgen voor al onze medewerkers en patiënten. En daarom zetten we ons in om elke vorm van uitsluiting en discriminatie tegen te gaan.

Samen zorgen we voor een ziekenhuis waarin iedereen zich welkom voelt, betrokken is en gelijke kansen heeft. We blijven onze inzet voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid voortdurend verbeteren.

St. Antonius Ziekenhuis ondertekent Charter Diversiteit

29 februari 2024

Als St. Antonius Ziekenhuis vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, betrokken is en gelijke kansen heeft terwijl we blijven innoveren en onze inzet voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid blijven verbeteren. Om dit te onderstrepen heeft Luc Demoulin, voorzitter Raad van Bestuur, namens het St. Antonius op 29 februari 2024 het Charter Diversiteit ondertekend.

Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere onderdelen van diversiteit, zoals arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTIQ+. Met de ondertekening van het Charter benadrukken we dat we ons concreet inzetten op een diverser en inclusiever personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur.

Samenwerking St. Antonius en Emma at Work

De kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en zo bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dat is de missie van Emma at Work. Het St. Antonius Ziekenhis ondersteunt deze missie en wil samen met de stichting ervoor zorgen dat deze jongeren een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Onlangs ondertekenden we hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

We streven naar een St. Antonius, waarin we er samen voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt, betrokken is en gelijke kansen heeft terwijl we blijven innoveren en onze inzet voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid blijven verbeteren. De samenwerking met Emma at Work is een initiatief dat concreet gaat bijdragen bij het invullen van dit thema. 

Opdoen werkervaring

Emma at Work is een non-profit uitzendbureau dat bemiddelt voor jongeren (tussen de 15 en 30 jaar) met een chronische ziekte of lichamelijke beperking die op zoek zijn naar betaald werk. Dit kan een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan zijn. Het doel is werkervaring op te doen, zodat de kansen op een zelfstandig (financieel) onafhankelijk leven worden vergroot.

De stichting probeert voor iedere jongere die zich inschrijft een werkplek te vinden die past bij zijn/haar medische achtergrond en fysieke mogelijkheden. De jongeren hebben net als iedere andere nieuwe werknemer begeleiding nodig, maar kunnen zelfstandig functioneren. Het opleidingsniveau is van vmbo tot universitair.

Terug naar boven