Over het St. Antonius Ziekenhuis

Wie besturen ons ziekenhuis?

De Raad van Bestuur heeft de algemene leiding over het St. Antonius Ziekenhuis en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur werkt  intensief samen met het Bestuur Medisch Staf, dat alle medisch specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn. De vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd in een Coöperatief Medisch Specialistisch bedrijf. Het ziekenhuis maakt afspraken met hen over de medische diensten die zij leveren aan het ziekenhuis. In de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de Coöperatie zijn deze afspraken vastgelegd. De medische specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medische Specialisten in Dienstverband (VMSD).

Behalve met het Bestuur Medische Staf werkt de Raad van Bestuur ook met andere partijen in het ziekenhuis intensief samen, waaronder de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad. Ook beschikt het ziekenhuis over een Cliëntenraad die de patiënten van het ziekenhuis vertegenwoordigt. Het St. Antonius hecht grote waarde aan goede samenwerking met al deze partijen.

Bekijk voor meer informatie over de organisatie ook het organogram.

Terug naar boven