Wie besturen ons ziekenhuis?

Verpleegkundige Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) geeft advies aan de Raad van Bestuur om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VAR een stem in het beleid van ons ziekenhuis en zorgt er zo voor dat verpleegkundigen kunnen meedenken én meebeslissen.

Om het verpleegkundig vak te vertegenwoordigen en verder te professionaliseren richt de VAR zich op vijf pijlers: verpleegkundig leiderschap, onderzoekend vermogen, loopbaanontwikkeling, technische innovatie en inspraak & zeggenschap. Daarnaast neemt de VAR deel aan diverse ziekenhuisbrede stuurgroepen, commissies en werkgroepen. 

Dagelijks bestuur VAR:
•    Annette van Duijn, voorzitter 
•    Odette Konter, vicevoorzitter
•    Marieke Kool, algemeen bestuurslid 

VAR
Terug naar boven