Contact & afspraak Cardicare

Complimenten & klachten

Alle medewerkers van St. Antonius Cardicare zetten zich in om u tijdens uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Als u tevreden of ontevreden bent over de gang van zaken bij St. Antonius Cardicare, horen wij dit graag van u. Wij komen dan namelijk te weten wat we goed doen óf krijgen de kans onze zorg te verbeteren. Geef uw compliment of klacht rechtstreeks aan de mensen over wie u tevreden of ontevreden bent. 

Complimenten  

Wij doen er alles aan het u als patiënt naar de zin te maken. Mocht u hierover iets kwijt willen, dan kunt u ons altijd bellen op T 035 539 44 20.

Wij horen graag wat er bij u speelt en waar u waardering voor heeft. 

Klachten 

Als u patiënt bent (geweest) kunt u klagen over uw behandeling, verzorging of de organisatie van St. Antonius Cardicare. Bent u geen patiënt dan kunt u alleen een klacht indienen namens een patiënt. Die patiënt moet u daar dan wel schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Als een patiënt overleden is, kunnen de directe nabestaanden van die patiënt een klacht indienen. 

De eenvoudigste oplossing 

U kunt in de meeste gevallen het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw polikliniekbezoek een oplossing gezocht worden. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u uiteraard alsnog van een van de andere hierna beschreven mogelijkheden gebruik maken. 

Klachtencommissie 

Als het niet lukt uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken of als u dit moeilijk vindt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Stichting Cardiologie Centra Nederland. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. U kunt uw klacht zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail indienen. U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek. Met een van de medewerkers van de klachtencommissie kunt u uw klacht bespreken. Zij informeren u over welke mogelijkheden er zijn om uw klacht te behandelen, zodat u daarin een keuze kunt maken. In het algemeen verzoeken zij u bij verdere behandeling van uw klacht, deze op schrift te stellen. Indien nodig kunnen zij u daarbij ondersteunen. 

Op de website van Cardiologie Centra Nederland vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

Terug naar boven