Cardicare

Hartonderzoek bij Cardicare

Hieronder vindt u een overzicht van diverse soorten hartonderzoek die wij bij Cardicare doen. Blijkt uit deze onderzoeken dat er meer onderzoek nodig is of dat u verder behandeld moet worden, dan verwijst St. Antonius Cardicare u naar het St. Antonius Hartcentrum in Nieuwegein.

Bloedonderzoek

Wij onderzoeken in de meeste gevallen uw bloed, tenzij uw bloed in de afgelopen drie maanden al onderzocht is en wij de uitslaggegevens kunnen inzien.

Om uw bloed te onderzoeken halen wij via een naald in uw elleboogholte een aantal buisjes bloed uit uw arm. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de hoeveelheid cholesterol en de werking van uw schildklier. De uitslag van dit onderzoek geeft inzicht in de werking van vitale organen die invloed op uw hart (kunnen) hebben. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat uw cholesterolgehalte veel te hoog is, kan dat bedreigend zijn voor uw hart.

Medewerker van cardicare plaatst electroden voor onderzoek op een patiƫnt

Electrocardiogram (ECG)

Een ECG is een snel en eenvoudig onderzoek waarbij een grafiek wordt gemaakt van de activiteit van de hartspier, ook wel hartfilmpje genoemd. Er worden meerdere elektroden op de huid geplakt. Deze meetpunten geven verschillende resultaten die in een grafiek worden weergegeven.

Foto van de ergometrieruimte waar de fietstest wordt afgenomen

Fietstest

In bepaalde gevallen zal de cardioloog willen weten hoe uw hartspier functioneert als u zich inspant. Er wordt dan een ECG gemaakt terwijl u fietst op een hometrainer die aan een computer is gekoppeld. Via elektroden die op uw borst worden geplakt wordt uw hartslag gevolgd.

Echocardiogram

De echo maakt bewegende beelden van het hart door geluidsgolven. De echografist zoekt met de zender-ontvanger de beste positie op uw borstkas om (een bepaald onderdeel van) het hart of hartvaten in beeld te brengen. Zo ontstaat meteen een beeld van de conditie van uw hart en kunnen problemen snel worden vastgesteld.

24 uurs holter- en bloeddrukregistratie

24 uurs holterregistratie is een ECG-onderzoek waarbij we onderzoeken hoe uw hart zich over een langere periode gedraagt. U krijgt elektroden opgeplakt en een klein kastje dat u 24 uur bij u houdt registreert de activiteit van uw hart. U noteert in een holterdagboek wat u die 24 uur gedaan heeft.

Als de cardioloog uw bloeddruk op gezette tijden wil meten, krijgt u een zelfde soort kastje mee. Bij dit onderzoek krijgt u een band om uw bovenarm. Gedurende 24 uur wordt ieder kwartier uw bloeddruk gemeten en opgeslagen. 's Nachts is dit iets minder vaak. Ook hier houdt u een dagboek bij van uw activiteiten. 

Terug naar boven